Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 9 (1995) no.1

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1995
Volume: 
9
Issue: 
1


G. Vanthemsche
De geschiedenis van de Belgische werkgeversorganisaties
3-20

J. Söderberg
Economic history in Sweden. Some recent research trends
21-33

BOEKBESPREKINGEN

A. Burger
D.H. Aldcroft, S.P. Ville (eds.), The European Economy 1750-1914. A thematic approach
34-35

C. Lesger
L.F. Peters, Der Handel Nürnbergs am Anfang des dreißigjährigen Krieges
36-37

F. Grijzenhout
M.J. Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700
37-39

F. Broeze
R. Vos, Gentle Janus, merchant prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world 1740-1800
39-43

S. Colenbrander
H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e-20e eeuw
43-44

A. Burger
J. Mokyr (ed.), The British Industrial Revolution. An economic perspective
44-46

J. van Gerwen
A. den Ouden, Een hoekstaal van de maatschappij. Constructiewerkplaatsen in Nederland
46-48

M. Knibbe
N. Koning, The failure of Agrarian Capitalism. Agrarian politics in the United Kingdom, Germany, the Netherlands and the USA 1846-1919
48-51

H. Klemann
J. Mooij, Denken over welvaart. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1849-1994
51-52

J.K.T. Postma
R.H. van der Voort, Overheidsbeleid en overheidsfinanciën in Nederland 1850-1913
52-55

L. van Goor
J. Edwards en K. Fischer: Banks, finance and investment in Germany
55-57

B. de Graaff
R. Cribb (ed.), The late colonial state in Indonesia. Political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942
57-59

I. Cassiers
A. Mommen, The Belgian economy in the twentieth century
57-61

H. Klemann
W. Mak, H. Visser (red.), Vijftig jaar na Bretton Woods. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Preadviezen 1994; Conferentie te Bretton Woods. Juli 1944. Verslag van de Nederlandsche delegatie
61-64

W.E.E.C. Spronck
D. de Wit, The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between technology and organization 1950-1985
64-65

Joh. de Vries
C. de Voogd, De neergang van de scheepsbouw en andere industriële bedrijfstakken
65-68

H.W. Hoen
D.F. Good (ed.), Economic Transformations in East and Central Europe: Legacies from the Past and Policies for the Future, en weerwoord
68-70

VERSCHENEN LITERATUUR
71-75

AANWINSTEN
76-77

OPGEDIEPT

N.A. van Horn
De archieven van de bankiers Rothschild
77-78

WERK IN UITVOERING

Adri Albert de la Bruhèze
Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de twintigste eeuw
79-80

Marjolein 't Hart
Stichting Maatschappijgeschiedenis
81

Bob Hogesteeger
Stichting Bedrijfsgeschiedenis
81-82

S. Felten
De mijnbouwfoto's van Nico Jesse
82-91

KRONIEK
92-94

Overzicht lopend onderzoek 1994/95
94

Overzicht van promoties in 1994
94-96