Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 9 (1995) no.2

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1995
Volume: 
9
Issue: 
2


H.A.M. Klemann
Recente geschiedschrijving over de industriële revolutie
101-119

HISTORISCHE NATIONALE REKENINGEN IN  DISCUSSIE

Isabelle Cassiers
De beperkingen van de nationale boekhouding
120-130

Hein A.M. Klemann
Reconstructies van nationale rekeningen. Een discussie-bijdrage
130-136

Peter Scholliers
Greame Snooks' 'bruto gemeenschapsinkomen' van de 'totale economie'; een alternatief voor de traditionele nationale rekeningen?
136-141

Erik Buyst
Historische nationale rekeningen: enkel een verzameling droge cijferreeksen?
142-144

Jan-Pieter Smits
Over het nut en nadeel van de historische nationale rekeningen
144-150

Literatuurlijst en referenties

BOEKBESPREKENINGEN

A. Wegener Sleeswijk
F. Angiolini, D. Roche (eds.), Cultures et formations négociantes dans l'Europe moderne
151-152

L. de Ligt
J.-J. Aubert, Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores, 200 BC-AD 250
152-155

I. Kuipers
R.J. van der Bie, Een doorlopende groote roes. De economische ontwikkeling van Nederland 1913-1921
155-158

W. Korthals Altes
John F. Chown, A History of Money. From AD 800
158-160

J.P. Smits
R. Filarski, Kanalen van de Koning-Koopman. Goederenvervoer, binnenvaart en kanalen-bouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw
160-162

R. Fremdling
J. Foreman-Peck and R. Millward, Public and Private Ownership of British Industry 1820-1990
162-163

P. van der Eng
W.L. Korthals Altes, Changing Economy in Indonesia. Volume 15: Prices (Non-Rice) 1814-1940
163-165

Paul van Dun
G.C.P. Linssen, Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag. Een schets van de spilfunctie, die mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (1896-1967) innam temidden van bedrijfsleven en overheid
165-166

R. van der Voort
H.A.J. Maassen, Tussen commercieel en sociaal krediet. De ontwikkeling van de Bank van Lening in Nederland van Lombard tot Gemeentelijke Kredietbank
166-168

P. de Hen
A.M. Mulder, Denken over beleid. De Nederlandse economische politiek in het Interbellum
168-169

A. Heerma van Voss
R. Paping, Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860
169-171

W. Fritschy
E. Schremmer, Steuern und Staatsfinanzen während der Industrialisierung Europas. England, Frankreich, Preussen und das Deutsche Reich 1800 bis 1914
171-172

J. Kerkhoven
A.P. van Vliet, Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648)
173-174

J.Th. Lindblad
H. van Voorst Vader-Duyckinck Sander, Leven en laten leven; een biografie van ir. Adriaan Stoop 1856-1935
174-175

H.P.H. Nusteling
J. de Vries, A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei
176-180

B. de Vries
R. van der Woude, Leeuwarden 1850-1914. De modernisering van een provinciehoofdstad
180-182

VERSCHENEN LITERATUUR
183-189

OPGEDIEPT

Georg Reudink
Een verwaarloosde bron: de Nijverheidsenquete van Struve en Bekaar (1888-189)
190-193

WERK IN UITVOERING

Angélique Janssens
Women, work, and demographic behaviour in the Netherlands, 1880-1960
194-196

Jacques van Gerwen
Samenwerking: Contactpunt Economische en Sociale Geschiedenis opgericht
196-197

Mattie Boom
Op zoek naar een schat aan (bedrijfs)foto's
197-205

VOORAANKONDIGINGEN CONGRESSEN
206-207

KRONIEK
207-216

JAARVERSLAG NEHA 1994
217-229