Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Browse website

De Nederlandse kranten kennen een lange traditie van politieke prenten, tekeningen die commentaar leveren op het nieuws. Hier zijn prenten verzameld van diverse tekenaars uit diverse Nederlandse... [Image gallery]
De Koude Oorlog en de strijd in Vietnam hebben een enorme hoeveelheid propaganda-posters opgeleverd. China, Sovjet-Rusland en Cuba, de communistische landen die Noord-Vietnam steunden, stelden de... [Image gallery]