Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Leo Frank, zionist

Het IISG ontving een collectie rond de sociaal-democraat en zionist Eliazer (Leo) Frank. Frank  werd geboren in Groningen 1908 in een arm Joods gezin. Aanvankelijk Zionist, werkte hij vanuit Palestina-perspectief op boerderijen in Nederland, Duitsland en nabij Marseille. Lid van de SDAP en in 1932 van de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP). Frank studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen bij Leonard Polak en publiceerde geregeld in het Algemeen Groningsch Studentenweekblad Der Clercke Cronike over de dreiging van het opkomend nationaal-socialisme. Zelfstandig advocaat 1939. Zomer 1942 te werk gesteld in kamp 'Het Wijde Gat' bij Staphorst. Frank ontsnapte en dook onder, werd actief in het verzet en werd opgepakt. Begin 1944 werd Frank meteen na aankomst in Auschwitz om het leven gebracht. Het archief bevat correspondentie, onder meer met de strafrechtadvocaat Hein van Wijk, lezingen voor de VARA en artikelen voor Der Clercke Cronike. Ook een manuscript met herinneringen aan Leo Frank van W.H. Nagel.

Zie ook: Stefan van der Poel, Leo Frank (1908-1944). Politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930 (Groningen: RUG, 2005).

Korte archiefbeschrijving.
 

Posted: 
1 April 2009