Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

De Wim Kok Tapes

De Wim Kok tapes: 16 uur interview op film over zijn leven als vakbondsleider.

Prachtige verhalen over solidariteit, over de totstandkoming van het Akkoord van Wassenaar, over de fusie tussen het NKV en de FNV in 1975 en meer. 
Mocht u huiverig zijn om gelijk de 16 uur te bekijken, hieronder krijgt u een indruk van de interviews in de trailer (3 minuten). 
U kunt de interviews in de catalogus van het IISG vinden

De herinneringen van Wim Kok: van grote waarde voor nu en voor de toekomst
Wim Kok is een van de belangrijkste vakbondsleiders die ons land ooit gekend heeft. Journalist Leonard Ornstein (VPRO) en IISG onderzoeker Dennie OudeNijhuis spraken langdurig met hem over zijn tijd als leider van de FNV. Dat leverde prachtig materiaal op dat wordt opgenomen in de collectie van het IISG en nu website beschikbaar is voor wetenschappers, biografen en andere geïnteresseerden.

Nooit eerder werd een vakbondsleider zo minutieus geïnterviewd. Zijn hele carriere wordt voor het voetlicht gehaald, van medewerker Bouwbond tot voorzitter FNV. Alles komt aan bod, de rol van de vakbeweging bij de overgang naar gedecentraliseerde loonvorming, het sociaal akkoord van 1972, maatschappijvernieuwing en nivellering, sociale zekerheid en werkgelegenheidsbeleid. De herinneringen van de oud-vakbondsleider worden in het kader geplaatst van de algemene politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren '60 en '70 en de gevolgen hiervan voor de relatie met de andere vakcentrales, de werkgevers en de overheid.

De interviews

Het gehele interview bestaat uit acht delen en duurt ruim 16 uur.

 1. Interview met Wim Kok over de belangrijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren '60 en '70 en de rol en invloed van de vakbeweging daarbij. 1961-1980. 110 min.
   
 2. Interview met Wim Kok over zijn ontwikkeling van medewerker Bouwbond NVV tot voorzitter NVV. Over het einde van de geleide loonpolitiek en het mislukte sociaal akkoord van 1972. Speciale aandacht voor de relatie met het kabinet Den Uyl en zijn loonpolitiek. 1965-1977. 146 min.
   
 3. Interview met Wim Kok over het streven van de vakbeweging naar maatschappijvernieuwing en nivellering. Aandacht voor de gevolgen hiervan voor de relatie met de werkgevers en met de andere vakcentrales. 1968-1980. 117 min.
   
 4. Interview met Wim Kok over de rol van de vakbeweging in de totstandkoming en uitvoering van de sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid. Aandacht voor de gevolgen hiervan voor de relatie met de sociale partners en de overheid en de bijzondere rol van de SER. 1973-1985. 118 min.
   
 5. Interview met Wim Kok over de fusie van NKV en NVV tot FNV in 1976. Gesproken wordt over de redenen van de fusie, het proces zelf en de gevolgen daarvan voor de leden en de relatie met de politiek. Ook aandacht voor het afhaken van de CNV. 1970-1980. 124 min.
   
 6. Interview met Wim Kok over het akkoord van Wassenaar
   
 7. Interview met Wim Kok over de samenwerking met buitenlandse werknemersorganisaties
   
 8. Interview met Wim Kok over zijn ervaringen als NVV- en FNV-voorzitter gedurende zijn hele carriere aan de hand van het fotoarchief van het IISG
   

Over Wim Kok

Wim Kok is geboren in 1938 in Bergambacht; vanaf 1961 lid van de PvdA;  1961-1969 werkzaam bij de Bouwbond NVV als assistent internationaal medewerker, bestuurslid en secretaris; 1969-1976 secretaris, vice-voorzitter en voorzitter van vakcentrale NVV; 1976-1985 voorzitter vakcentrale FNV; in dezelfde periode was hij ook vicevoorzitter van de SER en voorzitter van de Stichting van de Arbeid. In 1986 werd Wim Kok lid van de Tweede Kamer; vanaf 1986 als fractievoorzitter en oppositieleider tegen het kabinet-Lubbers II; in 1989 werd hij vicevoorzitter van de Socialistische Internationale. Hij was van 1989 tot 1994 minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Lubbers III; van 1994-2002 minister-president van twee kabinetten met PvdA en VVD.

Colofon

Dit interviewproject met Wim Kok in opdracht van het IISG, is tussen 2016 en 2017 opgenomen bij het IISG. De interviews werden afgenomen door Leonard Ornstein, senior-onderzoeker van het IISG Dennie Oude Nijhuis en zijn assistent Jeroen van Veldhoven, waren verantwoordelijk voor research en wetenschappelijke ondersteuning. De opnames zijn gemaakt en gemonteerd door Hartman Videoproducties. Henk Wals verzorgde de projectleiding.

Posted: 
7 February 2018