Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Browse website

Lancering website Agnes Jongerius (historica en voorzitter FNV) lanceerde de website Vakbeweging in de Oorlog.  Vakbeweging in de Oorlog is een websiteproject van het IISG en de Stichting Vrienden... [Event]
Studiedag Tussen 1999 en 2003 stelde het ministerie van VWS een niet onaanzienlijk bedrag beschikbaar voor historisch onderzoek naar de repressie van homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In... [Event]
Presentatie Website Op 27 april 2005 start het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. Daarmee wordt een uniek monument op internet gelanceerd waarin gegevens zijn opgenomen van alle joden... [Event]
The conference explored the transnational dimensions of mutiny and maritime radicalism during the great cycle of war and revolution beginning in the mid-1750s, progressing through the eras of the... [Event]
The conference was convened jointly by the Center for Documents and Research Services of the Iran Ministry of Foreign Affairs and the International Institute of Social History. Programme:First... [Event]
De Nederlandse kranten kennen een lange traditie van politieke prenten, tekeningen die commentaar leveren op het nieuws. Hier zijn prenten verzameld van diverse tekenaars uit diverse Nederlandse... [Image gallery]
De Koude Oorlog en de strijd in Vietnam hebben een enorme hoeveelheid propaganda-posters opgeleverd. China, Sovjet-Rusland en Cuba, de communistische landen die Noord-Vietnam steunden, stelden de... [Image gallery]
Het IISG ontving een collectie rond de sociaal-democraat en zionist Eliazer (Leo) Frank. Frank  werd geboren in Groningen 1908 in een arm Joods gezin. Aanvankelijk Zionist, werkte hij vanuit... [Collection highlight]
This three-year research programme is a comparative study of military recruitment in Europe, the Middle East and Asia, 1500-2000 CE. The innovative character of the project lies in the fact that it... [Project]
This unique volume investigates the circumstances that have produced starkly different systems of recruiting and employing soldiers in different parts of the globe over the last 500 years, on the... [Publication]

Pages