Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Foto en video collectie meer toegankelijk gemaakt

De afgelopen maanden heb ik de foto's die uit de collecties van de AABN, KZA en EMS die (via het NIZA) naar het IISG kwamen, alsmede de Kairos-fotocollectie hier,  (en niet reeds individueel in de IISG-catalogus zijn opgenomen) waar nodig nader geordend en beschreven en beter vindbaar en toegankelijk gemaakt. Deze (bijna 17.000) foto's zijn nu ondergebracht in vijf IISG-collecties, ieder met een online raadpleegbare lijst en deels voorzien van meer gedetailleerde beschrijvingen in PDF-formaat. Deze collecties zijn:

COLL00149: Anti-Apartheids Beweging Nederland Photo Collection 1899-2004
(5442 foto’s over zuidelijk Afrika uit de collecties van AABN en NiZA van ca. 1950 tot 2004)

COLL00150: Komitee Zuidelijk Afrika/Mondlane Stichting Photo Collection 1900-2000
(5135 foto’s over zuidelijk Afrika, grotendeels van 1970 tot 1997, uit de collecties van het  Angola Comité, KZA en EMS)

COLL00151: Fotocollectie AABN/KZA/EMS Nederland 1963-1997
(3270 foto’s uit de collecties van de AABN, KZA en EMS over anti-apartheid en zuidelijk Afrika solidariteitsactiviteiten in m.n. Nederland in de periode 1963-1997)

COLL00157: Werkgroep Kairos Photo Collection 1952-1996
(
2726 foto’s over m.n. Zuid-Afrika en Namibië, grotendeels gemaakt tussen 1979 en 1994)

COLL00158: Fotocollectie Werkgroep Kairos 1979-1998
(363 foto's van de activiteiten van de Werkgroep Kairos in Nederland en internationaal ten aanzien van Shell en tal van andere onderwerpen in de periode 1979-1998)

Ook heb ik de meer dan 1000 video's die van het NiZA kwamen de afgelopen tijd gecombineerd in één collectie, met een uitgebreide lijst en een bijlage in PDF-formaat met de uitgebreide beschrijvingen van alle video's en video-items. Dat is:

COLL00159:  Anti-Apartheid and Southern Africa Video Collection 1960-2007
Ruim 1550 video’s en video-items over Zuid(elijk) Afrika, andere Afrikaanse landen en Afrika algemeen afkomstig uit de collecties van AABN, KZA, EMS en NiZA, voor een aanzienlijk over de strijd tegen de apartheid en de internationale solidariteitscampagne met de bevrijdingsstrijd in zuidelijk Afrika.