Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Raadpleging van de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie in de afgelopen jaren

Ik heb een overzicht gemaakt van de raadplegingen en andere vormen van gebruik van de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie van het IISG in de afgelopen zes jaar (2012-2017). Zowel van de raadplegingen van onze archieven en collecties via de studiezaal van het IISG, als allerlei vragen om (bronnen)materiaal, scans van foto's en ander beeldmateriaal, adviezen, etc. die door mijzelf werden afgehandeld. Het totaalbeeld stemt zonder meer tot teveredenheid, vooral omdat de belangstelling voor de collectie niet afneemt, maar betrekkelijk constant op zo'n 30 à 40 serieuze raadplegingen e.d. per jaar ligt. Ruim de helft daarvan zijn studenten, onderzoekes, journalisten, etc. uit Nederland die vooral de archieven van de Anti-Apartheids Beweging Nederland, Angola Comité/Komitee Zuidelijk Afrika (bij elkaar zo'n 60%), Comité Zuid-Afriika, Werkgroep Kairos en andere groepen raadplegen. De laatste twee jaar worden trouwens ook de collecties met anti-apartheid en zuidelijk Afrika foto's en documentatie die beschikbaar zijn gekomen, via de studiezaal geraadpleegd. De raadplegingen en verzoeken om informatie en beeldmateriaal van buiten Nederland komen voor bijna de helft uit Zuid-Afrika - archieven, musea, onderzoekers/studenten, vroegere ANC-leden in ballingschap, etc. Wat de rest van de wereld betreft, zijn vooral Canada/VS en Engeland goed vertegenwoordigd (bij elkaar ongeveer een kwart), maar komen de vragen ook uit landen als Portugal, Spanje, België, Mozambique, Namibië en Zwitserland. Internationaal zijn het minder de archieven die geraadpleegd worden, maar wordt er meer om documentatie c.q. bronnenmateriaal gevraagd en vooral om foto's en ander beeldmateriaal. De onderwerpen waarover onderzoek gedaan wordt of vragen worden gesteld lopen nog veel meer uiteen. Uiteraard de activiteiten van de verschillende Nederlandse anti-apartheidsgroepen in het verleden, maar ook allerlei aspecten van (de geschiedenis van) de strijd tegen apartheid en kolonialisme in zuidelijk Afrika èn de internationale solidariteit daarmee komen aan de orde. Foto's van personen en specifieke gebeurtenissen, maar ook foto's en ander beeldmateriaal voor tentoonstellingen - in het Rijks in Amsterdam en de Nelson Mandela Foundation in Johannesburg bijvoorbeeld - en voor websites van diverse archieven. De meeste onderwerpen zijn aan Zuid-Afrika gerelateerd, maar ook landen als Namibië, Angola, Mozambique en Guinee-Bissau komen aan de orde.