Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Studiemiddag over reclame en visuele cultuur in de Lage Landen Programma (pdf) [Evenement]
Boekpresentatie ter gelegenheid van de publicatie van Ernest Mandel. Rebel tussen droom en daad Organisatie: The International Institute for Research and Education (IIRE) en IISG Voordrachten door Dr... [Evenement]
Gedurende de meer dan vier jaren van bezetting van België tijdens de Tweede Wereldoorlog, verschenen er in dat land honderden illegale bladen. Drie daarvan werden uitgegeven door de 'Onafhankelijke... [Afbeeldingenalbum]
In februari 2008 arriveerde uit België een grote oude metalen kist vol met archief van de Vierde Internationale en Ernest Mandel. Het persoonlijk archief van Mandel was midden jaren negentig al aan... [Collection highlight]
Hendrik (Henri) de Man (1885 – 1953) was de leider van de Belgische Werkers Partij (BWP) in het interbellum en een vooraanstaand socialistisch theoreticus. Zijn Plan van de Arbeid of Plan De Man,... [News]
Na de overgave van België in mei 1940 was de socialistische leider Hendrik (Henri) De Man ervan overtuigd dat de Duitsers heel Europa in handen zouden krijgen. Zijn “Manifest” van 28 juni 1940... [Item of the Day]
Het leidend principe van de middeleeuwse gildenmaatschappij - billijkheid, geen moordende concurrentie maar gelijke kansen voor de gildeleden - strekte zich in de Zuid-Nederlandse textielsteden ook... [Item of the Day]
Toen de Belgische schilder James Ensor zijn beroemde werk l'Entrée du Christ à Bruxelles uitbroedde, maakte België een tijd van troebelen door. In een periode van zware economische depressie,... [Item of the Day]
In de eerste weken van augustus 1914 belegerden de Duitsers Luik en werd België de Eerste Wereldoorlog ingetrokken. Hierop stroomden bijna een miljoen Belgische vluchtelingen Nederland binnen.... [Item of the Day]

Pagina's