Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Browse website

Tegen het eind van de negentiende eeuw werd honger steeds meer een zaak van zorg en sociale interventie. In een artikel in de IRSH (56, 2011) laat Andy Croll zien dat er grenzen waren aan  de... [Item of the Day]
Antwerpse dokwerkers staken de hele septembermaand 1907 om één frank meer dan hun loon van vijf frank. De komst van stakingsbrekers uit Engeland leidt tot hevige straatgevechten en het leger komt er... [Item of the Day]
De grote Rotterdamse havenstaking van 1979 begint op 24 augustus en duurt drie weken. Dertienduizend man nemen deel. De staking gaat buiten de bonden om. De eerste dagen vertoont de staking 'het... [Item of the Day]
1929 kende twee grimmige en langdurige arbeidsconflicten waarvan de Groningse landarbeidersstaking de bekendste is. Op 21 juli begon in de zinkwitfabriek Maastricht een staking die 98 dagen zou gaan... [Item of the Day]
De grote Britse algemene staking van 1926 duurt officieel tien dagen. Begonnen op 3 mei in reactie op plannen om de mijnwerkerslonen te verlagen, legt deze actie effectief het openbare leven lam.... [Item of the Day]
Op 31 maart 1955 gaan 4000 man trampersoneel in Amsterdam in staking voor verhoging van het loon. Het is een wilde staking. Het personeel is ambtenaar en mag daarom bij wet niet staken. Hun werkgever... [Item of the Day]
In Polen brak een golf van stakingsonrust uit in augustus 1980. De staking in de Lenin-scheepswerf in Gdansk werd de bekendste. De overwinning kwam snel en het jaar daarop breidde de strijd zich uit... [Item of the Day]
Als protest tegen het besluit van de Duitse regering om het vredesverdrag van Versailles te accepteren, nam een groep soldaten onder Wolfgang Kapp bezit van de stad Berlijn. De vakbonden riepen een... [Item of the Day]
Op 5 maart 1984 leggen mijnwerkers in heel Yorkshire het werk neer in reactie op de aankondiging dat de Cortonwood-mijn dicht gaat. De volgende dag krijgen de bonden te horen dat er 20 mijnen... [Item of the Day]
In Bolivia liep een hongermars van 100.000 man in La Paz op 15 september 1982 uit op een algemene staking. De legerleiding besloot daarop de democratie in ere te herstellen.  President Hernán Siles... [Item of the Day]

Pagina's