Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Archief van de Maleisische Socialistische Partij

Onlangs arriveerde het eerste gedeelte van het archief van de Parti Sosialis Malaysia (PSM) op het IISG. Het betreft een bruikleen van de volgende dossiers: notulen en partijdocumenten van het Socialist Popular Front (SPF), 1996-8; notulen van de vergaderingen van de PSM, 1996-2003: congresstukken van de PSM, 2000-07; pamfletten, kranten (Socialist)en nieuwsbrieven, boeken en foto's; stukken over interne partijdiscussies, het partijblad Vanguard; vlaggen, stukken over verkiezingen, propagandamateriaal. Als eerste zijn de notulen en congresdocumenten van SPF en PSM aangekomen. Het archief is beperkt toegankelijk.

Aan het eind van de jaren '80 waren linkse groeperingen in Maleisië vrijwel van de kaart geveegd als gevolg van de wet Binnenlandse Veiligheid van 1960. Deze en andere wetten werden ingezet tegen allen die sympathiseerden met socialisme en communisme. De laatste legale socialistische partij in Maleisië was de Parti Sosialis Rakyat Malaysia (PSRM). PSRM besloot in 1990 tot een naamsverandering in Parti Rakyat Malaysia en zwoer het socialisme als beginsel af. Sinds die tijd bestond er in Maleisië geen linkse politieke partij meer. Een poging van verschillende actiegroepen van arbeiders en armen om een alliantie te vormen en tot een socialistische partij te komen mislukte in 1991.
In 1995, na algemene verkiezingen, volgde weer een serieuze poging om een linkse partij in het leven te roepen, maar men kon niet tot overeenstemming komen over de kwestie of deze partij wel of niet 'socialistisch' zou heten. De organisaties die bij deze poging betrokken waren werden aangeduid als Socialist Popular Front (SPF).

De Parti Sosialis Malaysia werd gevormd in 1998. In dat jaar diende ze, op 1 mei, een aanvraag in voor officiële registratie. De regering weigerde die, onder het motto dat de PSM een bedreiging voor de binnenlandse veiligheid vormde. De PSM opereert niettemin in de volle openbaarheid. Bij recente parlementsverkiezingen werden twee prominenten gekozen die het gedachtegoed van de PSM omarmen. In juni 2008, dus tien jaar na de aanvraag, kreeg de PSM eindelijk toestemming om als politieke partij geregistreerd te worden.