Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Cineclub Vrijheidsfilms

Cineclub Vrijheidsfilms bracht zijn film-, video- en foto-archief met papieren toebehoren onder bij het IISG

Cineclub produceert en distribueert sinds 1966 films en video's van bevrijdingsbewegingen uit de hele wereld. Zelf maakte Cineclub deel uit van die beweging in Nederland, waar het zich inzette bij stakingen, bewoners-acties voor werkende jongeren en de onafhankelijkheid van Suriname, tegen kernenergie. Het credo van de Cineclub was films over de sociale werkelijkheid te laten zien aan een zo breed mogelijk publiek.
Het hoogtepunt van de activiteiten lag in de jaren zeventig, met filmvoorstellingen en bijbehorende debatsessies over, bijvoorbeeld, mei '68 in Frankrijk, Vietnam, Latijns-Amerikaanse revolutionaire groeperingen of de Palestijnse bevrijdingsbeweging.

Een karakteristieke film is bijvoorbeeld De hoofdvijand van de Boliviaan Jorge Sanjines uit 1974, met in de hoofdrol 'arbeiders, boeren, studenten'. Boeren en guerilla-strijders bestraffen hierin een grootgrondeigenaar, waarna het leger, gesteund door de VS, huis komt houden. De boeren begrijpen dan wie de hoofdvijand is.

Cineclub ondersteunde diverse acties ook door eigen periodieken uit te geven, zoals de Vrijheidskrant.

De collectie omvat ongeveer 200 films (deels van eigen produktie), 300 videobanden, een foto-collectie, het correspondentie-archief en een grote hoeveelheid pamfletten en affiches.
De collectie is volledig beschikbaar voor onderzoek.

Bij openbare vertoning van films of videomateriaal moeten de rechten geregeld worden met Cineclub Coördinatiecentrum Amsterdam (tel 020-6250045) en/of de oorspronkelijke makers.