Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Gemeenschappelijk Grondbezit

Het IISG ontving een belangrijke aanvulling op het archief van de Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit. De GGB was in 1901 opgericht door Frederik van Eeden. Diens kolonie Walden in Bussum vervulde een voortrekkersrol in de GGB. Het idee was grond en productiemiddelen in gemeenschappelijk bezit en gebruik te brengen. Het archief geeft een beeld van een beweging in de kinderschoenen. De aanvulling behelst onder meer notulenboeken van de vergaderingen van het hoofdbestuur (1916-1931), handgeschreven jaarverslagen, berichten van de bij het GGB aangesloten groepen en bij Frederik van Eeden ingekomen brieven (1903-c 1916), bijvoorbeeld over de krakkemikkige aardappelteelt op kolonie Walden. Interessant zijn de vele ingevulde formulieren na een enquête onder vermeende sympathisanten over hun denkbeelden, werkzaamheden, inkomen, werktijden et cetera (1919).
Korte archiefbeschrijving
 

Geplaatst: 
1 december 2010