Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Akademie bibliotheek Deelcollecties

De Akademiebibliotheek is voor een groot deel tot stand gekomen door middel van schenkingen, legaten en ruil van publicaties met andere wetenschappelijke genootschappen. Daardoor is een verzameling ontstaan op alle terreinen van wetenschap maar met qua omvang en representativiteit zeer verschillende onderdelen. Oorspronkelijk kende de collectie een opstelling op onderwerp; enkele grotere legaten waren afzonderlijk geplaatst.

Door de totstandkoming van de collecties en de lang bewaard gebleven historische opstelling zijn er binnen de Akademiebibliotheek verschillende deelverzamelingen en thema's te onderscheiden. In het onderstaande overzicht zijn de oorspronkelijke signatuurnummers tussen haakjes toegevoegd.