Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Bibliotheek, documentatie, beeld en geluid

Boeken en brochures

Vooral uit de bibliotheken van de Werkgroep Kairos en het NiZA zijn zo’n 3000 boeken en brochures overgebracht naar het IISG, die voor het overgrote deel zijn ingevoerd in de IISG-catalogus.

Ze zijn te vinden door in de categorie ‘boeken en brochures’ te zoeken op Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika of Werkgroep Kairos (en uiteraard op titel, schrijver, etc).
De meeste van deze titels hebben betrekking op de strijd tegen apartheid en kolonialisme in Zuidelijk Afrika en de internationale betrekkingen met deze regio in de tweede helft van de 20ste eeuw. Ruim één-derde van deze boeken heeft specifiek betrekking op Zuid-Afrika; andere grote deel-selecties hebben betrekking op Namibië, Zimbabwe en de regio Zuidelijk Afrika in zijn geheel.

Periodieken

Vanuit de verschillende organisaties werden ca. 500 periodieken uit en over Zuidelijk Afrika met vaak uitgebreide holdings overgebracht naar het IISG en geintegreerd in het bestand van de IISG-bibliotheek. Ze zijn te vinden in de IISG-catalogus door in de categorie ‘periodieken’ te zoeken op Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika of Werkgroep Kairos (en uiteraard op titel).


Documentatie

Van het Bibliotheek, Informatie en Documentatie Centrum (BIDOC) van het NiZA is zo’n 50 meter documentatie en 15 meter krantenknipsels uit de periode ca. 1970 tot en met 1998 overgebracht naar het IISG. Deze documentatie is in 2017 ondergebracht in de Documentation Collection Anti-Apartheid and Southern Africa (1970-1998) en bestaat uit krantenknipsels, artikelen, brochures, rapporten, etc. over (de bevrijdingsstrijd in) zuidelijk Afrika en de internationale campagne tegen de apartheid in Zuid-Afrika in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Onderwerpen: arbeid/vakbonden, onderwijs, vrouwen(strijd), repressie en verzet tegen de apartheid; (de bevrijdingsstrijd in) Namibië, Angola, Mozambique, Zimbabwe en andere landen in zuidelijk Afrika; de internationale boycot/sancties-campagne tegen Zuid-Afrika, de internationale en Nederlandse politieke relaties met Zuid(elijk) Afrika; gezondheidszorg, kerken, sport, cultuur en de militarisering van Zuid-Afrika; de sociaal-economische situatie in Zuid-Afrika’s steden en platteland; de geschiedenis van (de strijd tegen de apartheid in) Zuid-Afrika en de relaties met Nederland; biografieën van personen betrokken bij de anti-apartheid en zuidelijk Afrika problematiek.

De krantenknipsels tenslotte bestaan uit drie chronologisch geordende series knipsels uit vooral de Nederlandse pers in de jaren 1971-2000 over en in relatie tot resp. Zuid-Afrika, Namibië/Angola en Zimbabwe/Mozambique. Die zijn alleen te raadplegen via de archivaris Kier Schuringa.

Fotocollecties AABN, KZA, EMS en Kairos

De fotocollecties van deze organisaties werden, samen met een groot aantal later door het NiZA verzamelde foto’s, overgebracht naar het IISG – in totaal meer dan 20.000 foto’s. Daarvan werden ca. 1.000 individueel beschreven en verwerkt in de IISG-catalogus. Zoek in beeldmateriaal op photo (alleen de Engelse term werkt) en resp. niza of kairos. De overige foto’s werden in eerste instantie ontsloten in een viertal lijsten, maar werden in het voorjaar van 2016 waar nodig beter geordend en beschreven en ondergebracht in vijf IISG-collecties met bijbehorende lijsten en in 2017 nog aangevuld met ruim 2.800 oudere foto’s over Angola, Mozambique, Guinee-Bissau en Kaap Verdië:

Een laatste aanvulling m.b.t. de foto’s is de fotocollectie Frits Eisenloeffel, waarin o.a. een groot aantal van zijn foto’s (negatieven en dia’s) zijn opgenomen van zijn reizen naar Portugal, Angola, Mozambique, Kaap Verdië, Guinee-Bissau, Namibië en Rhodesië (Zimbabwe) tussen 1974 en 1981.

Dia-collecties NiZA en Kairos

Meer dan 6.000 dia's uit de collecties van AABN, EMS, KZA en Kairos werden overgebracht naar het IISG en verwerkt: enkele tientallen dia-series (meest met bijbehorend tekst- en geluidmateriaal) en de dia-archieven van AABN en EMS. Te vinden in de IISG-catalogus; zoek in beeldmateriaal op ‘slide’ (alleen de Engelse term werkt) en resp. niza of kairos.

Posters

Bij het IISG bevonden zich in 2008 reeds een groot aantal posters uit en over Zuidelijk Afrika, veelal afkomstig van AABN, KZA, Kairos, etc. Na ontdubbeling zijn nogmaals circa 1.100 affiches van het NiZA overgebracht naar het IISG, verwerkt in de catalogus en bijna allemaal gescand. Een overzicht daarvan is te vinden in de IISG catalogus; zoek naar: "poster niza".

Ruim 700 van deze affiches zijn afkomstig uit Zuidelijk Afrika - vooral Zuid-Afrika (470), d.w.z. inclusief de posters die door het ANC c.s. buiten Zuid-Afrika werden geproduceerd omdat de organisaties in Zuid-Afrika verboden waren (jaren '70 en '80). Maar ook bijvoorbeeld Angola (100) en Mozambique (70) zijn ruim vertegenwoordigd. Bijna 200 van deze affiches zijn geproduceerd in Nederland.

Met deze aanvulling is het totale bestand affiches bij het IISG uit Zuidelijk Afrika of betrekking hebbend op de regio gestegen tot circa 3.000 - het overgrote deel daarvan is ook gescand.

Nederlandse anti-apartheid en Zuidelijk Afrika affiches

Uit dit totale bestand zijn twee selecties gemaakt met alle affiches die in de loop der jaren zijn geproduceerd (mede) door de anti-apartheid en Zuidelijk Afrika solidariteitsorganisaties die in 1997 in het NiZA zijn opgegaan. In chronologische volgorde en met het plaatsnummer in het IISG bestand (waarop gezocht kan worden in de IISG catalogus), respectievelijk een lijst met alle (bijna 150) affiches van het Comité Zuid-Afrika/Anti-Apartheids Beweging Nederland/Omroep voor Radio Freedom en alle (ongeveer 200) affiches van het Angola Comité/Komitee Zuidelijk Afrika/Eduardo Mondlane Stichting.
Zie ook een selectie posters over anti-apartheid op de IISG Flickr pagina's.

Overig beeldmateriaal

Ook een groot aantal andere items werden vanuit de collectie van het NiZA toegevoegd aan het reeds bij het IISG aanwezige beeldmateriaal met betrekking tot zuidelijk Afrika:

  • 12 tentoonstellingen, met gemiddeld 10 panelen per tentoonstelling; 
  • 44 tekeningen (cartoons) van de tentoonstelling Niet stil te krijgen - censuur in Zuid-Afrika in het Verzetsmuseum te Amsterdam, februari-juni 1988, georganiseerd i.s.m. de AABN, Omroep voor Radio Freedom en COSAWR;
  • textiel  voorwerpen (zo’n 200) zoals spandoeken, vlaggen, tassen en t-shirts;
  • buttons (ruim 200), stickers en briefkaarten (bijna 400 stuks), etc.

Allemaal te vinden in de IISG-catalogus ; zoek in beeldmateriaal op ‘actie Zuid-Afrika’ (of Angola, Namibië, etc.) voor materiaal uit Nederland of ‘campaign on South Africa’ etc. voor materiaal uit andere landen, gecombineerd met textile, button, drawing, postcard, etc.

Geluidmateriaal

Zo’n 250 grammofoonplaten en cassettes met (strijd)muziek, radio-programma's en opnames van anti-apartheid bijeenkomsten in de loop der jaren. Te vinden in de IISG-catalogus; zoek in Muziek en geluid naar: audio cassette of gramophone record en niza of kairos.

Video’s

Door het NiZA werden in 2003 en 2008 bijna 1.100 video’s (met meer dan 1.500 video-items) overgedragen aan het IISG: films, documentaires, nieuwsberichten en andere opgenomen televisie-uitzendingen, grotendeels geproduceerd tussen 1973 en 2007. Deze video’s werden in eerste instantie ontsloten middels twee (moeilijk vindbare) lijsten, maar in mei 2016 gecombineerd in één IISG-collectie: Anti-Apartheid and Southern Africa Video Collection 1960-2007.

Ruim 1.550 video’s en video-items over Zuid(elijk) Afrika, andere Afrikaanse landen en Afrika algemeen afkomstig uit de collecties van AABN, KZA, EMS en NiZA, voor een aanzienlijk over de strijd tegen de apartheid en de internationale solidariteitscampagne met de bevrijdingsstrijd in zuidelijk Afrika.

De 95 video’s afkomstig van de Werkgroep Kairos zijn beschreven in de IISG-catalogus; zoek in beeldmateriaal opvideo kairos.