Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Koos Vorrink en Henk van Laar

In november 2014 doken de papieren van Koos Vorrink op. Zijn archief is nu geordend, de inventaris staat online. Dit geldt ook voor de destijds meegekomen archieven van zijn dochter Irene Vorrink  en haar partner Herman Hugenholtz. Het archief van Koos Vorrink bevat ook veel archiefmateriaal van zijn vrouw Irene Vorrink-Bergmeijer. Koos Vorrink en zijn vrouw stuurden elkaar in de periode 1910-1951 honderden brieven.

Er zijn stukken over zijn opleiding tot onderwijzer en de jaren waarin hij voor de klas stond. De Kweekelingen Geheelonthoudersbond (KGOB) speelde in die periode een belangrijke rol in Vorrink’s leven. Belangrijke delen in het archief worden gevormd door de rubrieken die gewijd zijn aan de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) en de Partij van de Arbeid (PvdA). Vorrink behoorde tot de overlevenden van een vliegtuigongeluk in Denemarken in 1949. Er volgde een lange periode van herstel waarin Vorrink veel post ontving. Al deze documenten zijn bewaard gebleven.

Interessant in het Vorrink-archief zijn brieven van Henk van Laar wiens archief het IISG overigens medio 2015 verwierf. Van Laar was net als Vorrink onderwijzer, geheelonthouder, jeugdopvoeder en sociaaldemocraat in hart en nieren. Van Laar stuurde in januari 1953 een pittige brief aan het Partijbestuur van de PvdA. Vorrink ontving een kopie van deze brief en een persoonlijke brief waarin man en paard werden genoemd. Van Laar schreef over de afdeling Amsterdam: ‘Maar bovendien: de raadsfractie is naar mijn mening de slechtste sinds vele jaren. Voor de plaatselijke afdeling is enorm veel te doen … maar de centrale functionarissen zitten in de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad is enorm veel te doen … maar de raadsleden zitten als bestuurders in de afdeling. Maar ook: diezelfde mensen zitten nog in de Provinciale Staten. Waarom? Om allerlei redenen, maar misschien is de voornaamste toch een zekere menselijke ijdelheid’ (inv.nr. 202).

Kortom, mooie bouwstenen voor een studie over de partijcultuur van de sociaaldemocraten in heden en verleden. (Bouwe Hijma)

Geplaatst: 
15 december 2015