Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd
  • English

Levensverzekering Maatschappij Utrecht

De bibliotheek van ‘De Utrecht’

In 1870 begon de directeur van de verzekeringsmaatschappij ‘Let op Uw Einde’, A. Ingenegeren, met het verzamelen van boeken op het gebied van levensverzekeringen. Bij zijn dood in 1876 ging de collectie over op zijn zoon. Bij de oprichting van de Levensverzekering Maatschappij Utrecht in 1883 kreeg de collectie daar een plek: de bibliotheek van ‘De Utrecht’ is officieel opgericht op 6 augustus 1883.
In 2013 is het economisch-historisch en typografische deel van de collectie van de ‘Utrecht’ in bruikleen gegeven aan het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief/Instituut voor Internationale Sociale Geschiedenis (NEHA/IISG) in Amsterdam. Met de komst van deze gespecialiseerde collectie heeft zowel het NEHA als het IISG zich kunnen versterken op niet alleen het gebied van de geschiedenis van de (levens)verzekering, maar ook op het terrein van de economische geschiedenis in het algemeen. Via de catalogus zijn de werken in de collectie, herkenbaar aan de toevoeging UB in de signatuur, op te vragen en te raadplegen.

Verzamelgebied

Doel van de Stichting Bibliotheek van de N.V. Levensverzekeringmaatschappij “De Utrecht” is het verzamelen van boeken op het terrein van levensverzekering, zowel in Nederland als internationaal. Met deze eigen bibliotheek wilde de maatschappij in ieder geval zelf kunnen beschikken over de meest recente literatuur op verzekeringsgebied.
Maar niet alleen voor eigen gebruik, ook voor wetenschappers moest deze collectie beschikbaar zijn. Natuurlijk beperkt men zich niet uitsluitend tot levensverzekering, ook verzekeringen in het algemeen, juridische aspecten en actuariaat horen tot het verzamelterrein. Daarnaast is ook verzameld op het terrein van de typografie en de natuurhistorie.
Al in 1885 verschijnt een eerste kleine catalogus getiteld Catalogus van de bibliotheek aanwezig op de bureaux van de Maatschappij tot Uitkeering bij overlijden en van de Levensverzekering Maatschappij Utrecht. De eerste ‘echte’ catalogus verschijnt echter in 1887 en omvat 765 titels. Onregelmatig verschijnen daarna bijgewerkte edities, in 1890, 1893, 1898, 1903, 1908 en in 1916 (7de). De achtste en laatste verschijnt in 1949 (in 2 delen). De collectie telt dan ruim 11.000 titels.

Waerdye van Lyfrenten door Johan de Witt

De betekenis van de bibliotheek is altijd onderkend, met name de vroege werken in de collectie maken deze bijzonder.  Bijzonder trots is men op het bezit van een exemplaar van De Waerdye van Lyfrenten naer proportie van Losrenten, in 1671 door Johan de Witt geschreven en uitgegeven in Den Haag bij Jacobus Scheltus. Lees meer…..

Rekenen op hoog niveau

Veel aandacht is besteed aan het verzamelen van werken op het gebied van rekenen op een hoger niveau. Het gebruik van logaritmen daarbij neemt vanaf het begin van de 17de eeuw een grote vlucht. In 1617 verschijnt in London de eerste tafel van gewone logaritmen in Henry Briggs, Logarithmorum Chilias Prima. Lees meer…..

Tekst en samenstelling: Co Seegers

Geplaatst: 
18 juni 2014