Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Ngo Van, Vietnamees in Parijs

In 2011 verwierf het IISG het archief van de Vietnamese socialist Ngo Van. Van werd geboren in Tân Lô, een Vietnamees dorp in de buurt van Saigon in 1913. Hij verliet zijn geboortedorp op veertienjarige leeftijd en ging werken in de metaalindustrie in Saigon. Van raakte betrokken bij demonstraties en stakingen gericht tegen de Franse koloniale macht. In de jaren dertig hoorde hij bij een coalitie van partijen met Stalinistische c.q. Trotskistische opvattingen, die het tijdschrift La Lutte (Het Gevecht) uitgaf maar Van en andere Trotskisten verlieten La Lutte. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Van en zijn kameraden gearresteerd, gemarteld en gevangen gezet door de vertegenwoordigers van de Vichy-regering en de kortstondige Japanse overheersing.

Ngo VanVan besloot om Vietnam te verlaten in de lente van 1948 en vertrok naar Parijs, waar hij fabrieksarbeider werd. Daarnaast werd hij een schrijver over de geschiedenis van de revolutionaire beweging in Vietnam en Indochina en de koloniale en latere relaties met Frankrijk werd en trad hij toe tot de groep rond Maximilien Rubel. Zijn belangrijkste boeken zijn Viêt-nam 1920-1945. Révolution et contre-révolution sous la domination coloniale (1996, 2000) en zijn memoires Au pays de la Cloche fêlée (2000); het tweede deel van zijn memoires Au pays d’Héloïse en ook Le Joueur de flute et l’Oncle Hô. Viêtnam 1945-2005 werden kort na zijn overlijden in Parijs in 2005 gepubliceerd. Een Engelse vertaling en compilatie van zijn herinneringen werd gepubliceerd in 2010 onder de titel In the Crossfire. Adventures of a Vietnamese Revolutionary.

In het voorjaar van 2012 is het archief van Ngo Van geordend. Het archief is 1 meter groot en bevat correspondentie, manuscripten, recensies en allerlei werkmateriaal met betrekking tot zijn diverse publicaties.

Zie ook Vans publicaties, schilderijen en tekeningen on line

Geplaatst: 
21 mei 2012