Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Nomadische volkeren in Europa

 De collectie Josephine Verspaget (geboren 1946) biedt een rijke documentatie over Roma, woonwagenbewoners en andere nomadische groeperingen in Europa vanaf eind jaren '80 tot heden. Verspaget was jaren lang woordvoerder ontwikkelingssamenwerking voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ook was ze lid van het Comité van Experts over Roma-aangelegenheden voor de Raad van Europa. De documentatie - rapporten, jaarverslagen, scripties, genotuleerde besluitvormingsprocessen, belicht zowel de beleidskant als de beeldvorming rond 'zigeuners' en etnische minderheden. De collectie sluit naadloos aan bij het archief van de Stichting Lau Mazirel .
 

 

Geplaatst: 
1 juni 2010