Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Russische ROSTA posters

OKNA ROSTA posters, ook wel ROSTA genoemd, werden ontworpen tussen eind 1919 en eind 1921, tijdens en onmiddellijk na de Russische Burgeroorlog. ROSTA was de naam van het Russische Telegraaf Agentschap, opgericht in 1918. Verschillende kunstenaars waren bij het ontwerp van deze posters betrokken, waaronder Majakovski, die verantwoordelijk was voor stijl en lay-out, en Michail Tsjeremnych. De posters zijn bedoeld om onder arbeiders draagvlak te creëren voor de prille Sovjetstaat. Het ROSTA concept plaatst een verhaal met tekstjes en beelden in een raamwerk. De posters hadden een specifiek formaat en laten opeenvolgende scènes met een duidelijke boodschap zien.

Een mal werd gebruikt om de posters handmatig te produceren. Met behulp van een stencilmachine werden ze verveelvoudigd en vervolgens overal in Moskou en later ook in andere steden opgehangen. Het tempo waarmee de ROSTA posters in omloop werden gebracht maakte ze tot een veel sneller en effectiever medium dan de gewone poster, waarvan de productie ten minste enkele dagen, soms langer, in beslag nam. In de jaren '20 werd de ROSTA stijl vervangen door andere stijlen en kwam de nadruk te liggen op de effectiviteit van bepaalde beelden.

Door de aankoop van tien ROSTA posters bij een Amerikaans antiquariaat beschikt het IISG nu over twaalf exemplaren.

Tekst overgenomen uit: On the Waterfront - nieuwsbrief van de Vrienden van het IISG Issue 13 (pdf, 1.35 Mb).