Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Solidair met het Saharaanse volk

Onlangs is de inventarisatie van het archief van het Polisario Komitee voltooid. Dit archief is in 2014 aan het IISG overgedragen en is toegankelijk voor onderzoek.

Het Polisario Komitee is in 1977 opgericht met als doel steun te verlenen aan het Saharaanse volk. Het Komitee keerde zicht tegen de Marokkaanse bezetting van de Westelijk Sahara en tegen de onderdrukking van het Saharaanse volk. Het Polisario Komitee was solidair met het op 10 maart 1973 opgerichte Fronte Polisario. Na een uitspraak van het Internationale Gerechtshof en vrijwel gelijktijdig met de dood van de Spaanse dictator Franco verliet de Spaanse kolonisator het Westelijk Sahara gebied in november 1975. Een bezetting van het gebied door Marokko en Mauritanië volgde. Beide staten aasden op delen van de Westelijke Sahara vanwege de minerale rijkdom.

Polisario, poster ontworpen door Jos Collignon, 1979 BG D10/846De bevolking van de Westelijke Sahara keerde zich in meerderheid tegen de Marokkaanse bezetting en wilde een eigen republiek onder het Fronte Polisario. Algerije steunde het Fronte. Het Polisario Komitee voerde in de jaren 1977-1990 verschillende acties om de bezetting van en de daarmee gepaard gaande misstanden in de Westelijke Sahara in Nederland onder de aandacht te brengen. Steun aan het Saharaanse volk stond voorop. In de loop van de jaren tachtig namen de activiteiten van het Komitee af.
Het archief bestaat uit vergaderstukken, stukken betreffende de oprichting, subsidieaanvragen, contacten met Tweede Kamerleden, publieksvoorlichting, conferenties in binnen- en buitenland, foto’s, negatieven en affiches.Opmerkelijk is een dossier over de verstoring van een door het Polisario Komitee georganiseerde bijeenkomst in Rotterdam op 23 april 1985. Het Polisario Komitee zag er een ‘georganiseerde aktie’ in vanuit de Marokkaanse ‘Amicales’ en hekelde hun ‘gewelddadige en intimiderende praktijken’. Politieke partijen, andere landencomités en bewonersorganisaties toonden in mei hun solidariteit door middel van handtekeningenacties.


De inventaris van het archief van het Polisario Komitee is gemaakt door Lisa Lucassen, stagiaire op het IISG in 2015, voor de minor Archivistiek in het kader van de bachelor opleiding Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Bouwe Hijma

Geplaatst: 
25 augustus 2015