Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Troelstra Collectiegids

Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van de dichter en politicus Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) heeft het IISG een digitaal documentatie centrum geopend. Hier kan de gebruiker gemakkelijk toegang vinden tot het Troelstra-archief van het IISG, een beeldbiografie van foto's en politieke prenten, de chronologie van zijn leven, informatie over de in februari 2010 verschenen biografie Politicus uit hartstocht door Piet Hagen, en andere relevante informatie.

 

Verdere informatie over Pieter Jelles Troelstra

  • De Hogerhuis-zaak: Geschiedenisproject voor leerlingen van het VWO op basis van bronnen over de Hogerhuis-affaire, onder meer uit het Troelstra-archief.     
  • Korte biografie van de gebroeders Keimpe, Wybren en Marten Hogerhuis in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland.
     
  • Vergissing van Troelstra : artikel in Wikipedia over de oproep tot een socialistische revolutie in Nederland in november 1918.
     
  • Troelstra's tragedie : uitzending van Andere Tijden op 20 september 2005: November 1918, de socialist Troelstra preekt de revolutie en de Oranjegezinden trekken naar Den Haag om het land te redden. Met interviews en literatuurverwijzingen.