Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Colofon

Dit dossier is in 2004 geschreven door en in 2009 herzien door Richard Hengeveld ©, Amsterdam.

Met dank aan Anton Coops en Anton Dekker (Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika) en Kier Schuringa (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) voor hun onschatbare steun en adviezen. Ook dank aan degenen die desgevraagd herinneringen aan hun betrokkenheid bij de solidariteitsbeweging voor Zuid- en Zuidelijk Afrika met de auteur wilden delen.

Foto's

Paul Babeliowsky, Omar Badsha, Arie Boelhouwers, Koos Borghouts, Pieter Boersma, John Brouwer de Koning, Marlies Cornelissen, David van Dijk, Bendert Dijkstra, Tjabing van Egten, Inge Goijaerts, Frank Greiner, Wilco van Herpen, Albert Hess, Bram de Hollander, Wilma Kuyvenhoven, José Melo, Nick Morelis, Yutaka Nagata, E. den Ouden, Ernest Potters, Han Singels, Marja Sonneveld, Jan Stegeman, Anne Vaillant, Matthijs Veldt, Eli Weinberg, Bert Zijlma, Egbert van Zon

Er is geprobeerd om contact op te nemen met alle bovengenoemde fotografen. Dit is (nog) niet in alle gevallen gelukt.

Contact

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Kier Schuringa: tel 06 20474460, email ksc@iisg.nl

Bronnen

Bij het samenstellen van dit webdossier is eigen onderzoek gepleegd onder meer in het Amsterdamse Stadsarchief (politiearchief - ongeïnventariseerd) en diverse dossiers in het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Verder is vooral ruimhartig geput uit de volgende publicaties:

 • Fulco van Aurich e.a., Lauriergracht 116. Anti-Apartheids Beweging Nederland 1971–1994; Amsterdam: Anti-Apartheids Beweging Nederland, 1994.
 • Hans Beerends, De Derde Wereldbeweging. Geschiedenis en toekomst; Utrecht/Den Haag: Uitgeverij Jan van Arkel en Novib, 1993.
 • Jos van Beurden en Chris Huinder, De vinger op de zere plek. Solidariteit met Zuidelijk Afrika 1961–1996; Amsterdam: Uitgeverij Babylon-De Geus, 1996.
 • Sietse Bosgra, 'From Jan van Riebeeck to solidarity with the struggle: The Netherlands, South Africa and apartheid', in: The Road to Democracy in South Africa, Volume 3: International Solidarity; Pretoria: South African Democracy Education Trust (SADET), 2008.
 • Frank J. Buijs, Overtuiging en geweld. Vreedzame en gewelddadige acties tegen de apartheid; Amsterdam: Uitgeverij Babylon-De Geus, 1995.
 • Carla Edelenbos e.a., In goed vertrouwen. Defence and Aid Fund Nederland 1965–1991; Amsterdam/Utrecht: Uitgeverij Jan Mets en Defence and Aid Fund Nederland, 1991.
 • Richard Hengeveld en Jaap Rodenburg (red.), Embargo: Apartheid’s Oil Secrets Revealed; Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995.
 • Carry van Lakerveld (red.), Nederland tegen Apartheid; Den Haag/Amsterdam: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht en Amsterdams Historisch Museum, 1994.
 • Maarten Kuitenbrouwer, De ontdekking van de Derde Wereld. Beeldvorming en beleid in Nederland, 1950–1990; Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1994.
 • John Pampallis, Foundations of the New South Africa; Londen en New Jersey/Kaapstad: Zed Books Ltd en Maskew Miller Longman, 1991.
 • Bram Posthumus, Van sancties tot samenwerking. Tien jaar gemeentelijk Zuidelijk Afrika-beleid; [Den Haag:] Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika, 1998.
 • Rob Rozenburg, De bloedband Den Haag-Pretoria. Het Nederlandse Zuid-Afrikabeleid sinds 1945; Amsterdam: Komitee Zuidelijk Afrika, 1986.
 • Hans Spinder, ’25 jaar Kairos’, in: Mensenrechten en verzoening in Zuid-Afrika. Publikatie ter gelegenheid van 25 jaar Kairos; Utrecht: Werkgroep Kairos, 1995, pp. 5-22.