Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Economic Turn in de Joodse Geschiedenis

Datum: 
23 mei 2016
Locatie: 
KNAW, Trippenhuis, 18.00 uur

Symposium: Handel, diamanten, leer en films. De 'economic turn' in de joodse geschiedenis.

De 'economic turn' is een belangrijke ontwikkeling in de joodse geschiedschrijving van de afgelopen vijftien jaar. Wat was de specifieke economische positie van Joden, hoe kunnen we dit verklaren? Welke invloed had dit op hun plek in de maatschappij en de manier waarop men naar Joden keek en hoe Joden zichzelf zagen?

Sprekers
  • Cornelia Aust, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte – Amsterdam’s Ashkenazim as Brokers of Credit during the Eighteenth Century
  • Karin Hofmeester, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) en Universiteit van Antwerpen – The Amsterdam Diamond Trade: a Jewish Trade?
  • Jonathan Karp, Binghamton University – Beyond ‘Capitalism and the Jews’: Exploring Economic Conceptions of Jewish History
  • Jessica Roitman, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) – What’s Money Got To Do With It? Class, Networks, and Sephardi Exceptionalism in the Early Modern Period