Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

'Een sterke geest van vrijheid'

Datum: 
11 oktober 2000
Locatie: 
Delft

Boekpresentatie op 11 oktober 2000, 15.30 - 18.00
Technische Universiteit, Delft

Johan Willem Albarda (1877-1957) ontwikkelde zich van Tweede Kamerlid voor de SDAP (1913-1939) tot Minister van Waterstaat in het tweede kabinet-De Geer (1939-1940). In de oorlogsjaren zat hij in het Londense kabinet-Gerbrandy en na 1945 in de Raad van State. Tijdens zijn studiejaren (1895-1903) aan de Polytechnische School te Delft, voorloper van de Technische Universiteit Delft, raakten hij en enkele andere leden van het Delftsch Studenten Corps in de ban van het opkomend socialisme.

Zij voerden heftige discussies met niet-socialisten in de Debating Club, waar de bekende hoogleraar B.H. Pekelharing ere-voorzitter van was, en richtten in 1898 de Sociaal Democratische Propaganda Club op, waarvoor socialisten als Henriette Roland Holst, Franc van der Goes en Karl Kautsky spreekbeurten hielden.

Albarda's niet eerder gepubliceerde brieven aan Geertruida Nolet-Adama, een vroegere buurvrouw uit zijn geboortestad Leeuwarden, en Floor Wibaut belichten dit bijzondere aspect van het Delftse universitaire leven rond 1900 en geven inzicht in Albarda's ontluikend 'gevoels-socialisme' en zijn tomeloze inzet voor de SDAP.

De presentatie vindt plaats op 11 oktober 2000, in het Aula Congrescentrum van de TU Delft (Commissiekamer 3, tweede etage), Mekelweg 5, 2628 CC Delft, tel. (015) 278 80 22. Het Aula Congrescentrum is van NS Station Delft te bereiken met de bussen 63, 121, 129, 201 en 139.

Programma:

Dr P.J. Knegtmans, 'Johan Willem Albarda, een politicus van formaat'

Dr Inge de Wilde, 'Een sterke geest van vrijheid'. Over Albarda's studietijd in Delft.
Aanbieding eerste exemplaren aan Marianne Kaas, kleindochter van Albarda, en Prof. Ir K.F. Wakker, Rector Magnificus TU Delft
Aanbieding van Albarda's brieven aan Jaap Kloosterman, directeur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis