Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Hoezo kameraden?

Datum: 
13 maart 2009
Locatie: 
Amsterdam

Bijeenkomst over Marinus van der Goes van Naters, Hilda Verwey-Jonker en Han Lammers en de cultuur van ‘de partij’.
IISG, 13 maart 2009.

Hoe groot is de spanning tussen grote idealen en een partijcultuur diesoms best onaangenaam is? Biografen Anne-Marie Mreijen (ING/UU) van de ‘Rode Jonkheer’ Van der Goes van Naters, Margit van der Steen (Aetas/UL) van de ‘strijdbare intellectueel’ Verwey-Jonker enMaarten Ternede (UvA) van de ‘regenteske anti-regent’ Lammersvertellen over drie levensverhalen in het teken van de sociaal-democratie.
Een bijzondere, historische blik op de cultuur van SDAP en PvdA.

Als kind, nog onwetend, onnozel en niet gehinderd door al te veel
kennis, meende ik dat socialisten aardige mensen waren.
Later, veel later, leerde ik dat socialisten aardig zijn voor mensen in het
algemeen, maar niet voor hun naasten
. (Mei Li Vos)

Organisatie: IISG In samenwerking met Wiardi Beckmanstichting