Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Kranen over de wal

Datum: 
3 september 2005
Locatie: 
Rotterdam

Boekpresentatie

In 1970 brak de grootste na-oorlogse haven- en metaalstaking in Rotterdam uit. Deze staking was de aanzet tot een massale stakingsbeweging in Nederland waar uiteindelijk meer dan een miljoen mensen aan meededen. Bovendien leidde ze tot de grootste loonstijging ineens die ooit in Nederland is voorgekomen.

In het forum hebben zitting:
Paul van der Laar, stadshistoricus van Rotterdam
Sjaak van der Velden, verbonden aan het IISG
Foeke Kuiper, oud-onderhandelaar namens de Scheepvaart Vereniging Zuid
Kees Marges, oud-secretaris van de International Transportworkers Federation (ITF)
Henk van der Kolk, voorzitter FNV Bondgenoten

Na discussies, waarin ook mensen in de zaal aan bod komen, wordt een boek over de staking gepresenteerd aan het oudste Rotterdamse vakbondslid door de voorzitter van de Vakbonds Historische Vereniging, Jaap van der Linden.
De titel van het boek luidt: Kranen over de wal. De grote Rotterdamse metaal- en havenstaking van 1970, Sjaak van der Velden (red), en verschijnt bij uitgeverij Aksant.

Dit alles gebeurt onder muzikale omlijsting van shantykoor De Rotterdamse Kakkerlakken.