Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd
  • English

Oproep voor de Volkskrant IISG Scriptieprijs 2018

Datum: 
9 september 2018
Locatie: 
IISG

De Volkskrant en het IISG gaan ook dit jaar weer op zoek naar excellente scripties over een historisch onderwerp. Ook studenten van andere studies dan geschiedenis, zijn van harte uitgenodigd mee te dingen naar de prijs. Het IISG stelt € 1.500 beschikbaar  voor de winnende scriptie.De Volkskrant plaatst een interview met de winnaar.

Vereisten

In aanmerking komen MA-scripties over een nationaal of internationaal historisch onderwerp die tussen 1 augustus 2017 en 09 september 2018 zijn geschreven en beoordeeld aan een Nederlandse universiteit.

Bij de beoordeling let de jury op scripties die een duidelijk vernieuwend zijn. Denk aan een nieuw onderwerp of aan een vernieuwende aanpak van een al vaker onderzocht onderwerp. Zie de winnaars van vorige jaren.

Praktische eisen

  • De scriptie dient in een digitale en in twee papieren (geprinte)  versies te worden ingestuurd
  • De uiterste inleverdatum is 9 september 2018
  • De scriptie dient vergezeld te gaan van een beknopte aanbeveling van de begeleidende docent. Deze kan zowel digitaal als op papier worden aangeleverd.
  • De scriptie mag in het Nederlands of Engels geschreven zijn
  • Op de scriptie moeten de contactgegevens (naam, postadres, emailadres en telefoonnummer) van de student en de docent duidelijk worden vermeld

De prijsuitreiking is op donderdag 6 december 2018 bij het IISG in Amsterdam

Jury

De twee papieren versies kunnen gestuurd worden naar:

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
T.a.v. Jacqueline Rutte
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam

De digitale versie kan gemaild worden naar: jacqueline.rutte[at]bb.huc.knaw.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Machteld Maris, machteld.maris[at]bb.huc.knaw.nl, 020-6685866