Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

What’s up with flex? Debat over verleden, toekomst en verandering

Datum: 
12 april 2018
Locatie: 
De Balie in Amsterdam

Inloop 15.30 uur
Programma: 16.00 uur tot 18.30 uur

Aanmelden:
Deze bijeenkomst is gratis, wel willen we u verzoeken om u aan te melden op: secretar@iisg.nl.

Debat over verleden, toekomst en verandering
Flexibilisering is niet meer weg te denken, maar de kritiek op de gevolgen ervan (denk aan toenemende onzekerheid) neemt toe. Tegelijkertijd groeit het besef dat Nederland internationaal een uitzonderingspositie inneemt. Flex is geen natuurramp, maar het gevolg van vroegere keuzes in politiek en polder. Dit roept nieuwe vragen op: wat zijn de gevolgen van flexibilisering en wat moet daaraan gedaan worden? En door wie? Moeten vakbeweging, werkgevers en politiek een andere koers varen? Staan zij daarbij naast, of juist tegenover elkaar? En hoe zit het met de flexwerker zelf? Moet die zich organiseren om verandering af te dwingen? Met of zonder de vakbeweging? Onder leiding van Sandra Rottenberg (links) gaan we deze vragen aankaarten in een debat over flexibilisering.

Sprekers

Klara Boonstra   

   Mei Li Vos

Linksboven:
Klara Boonstra is directeur van de Wiardi Beckman Stichting en hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit
Rechtsboven: 
Robert Went is wetenschappelijk medewerker van de WRR, daar werkt hij mee aan de WRR-projecten 'De toekomst van werk' en 'Geldschepping'

Linksonder: 
Kitty Jong is vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de FNV
Rechtsonder: 
Mei Li Vos is medeoprichter van Alternatief voor Vakbond en voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA

Presentatie onderzoeksrapport Precaire polder
Op 12 april aanstaande presenteert het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis het rapport Precaire polder. Het resultaat van een verkennend onderzoek, op basis van FNV-archieven, naar de antwoorden die deze vakbond in de afgelopen decennia (circa 1980-2015) heeft geformuleerd op nieuwe uitdagingen rond globalisering, precarisering en veranderend werkgeverschap.

Het rapport laat zien dat juist onderzoek naar de recente geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging mogelijkheden biedt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de gehanteerde werkwijzen van de FNV. Het geeft daarmee een voedingsbodem voor toekomstige (her)overwegingen. Het is een manier om een brug te slaan tussen de uitkomsten van historisch onderzoek en de huidige ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

In debat
Het IISG wil niet alleen terugblikken op de praktijk en strategie van de FNV in het verleden, maar ook kijken naar wat dit betekent voor de toekomst van de arbeidsverhoudingen en vakbeweging in Nederland. Naar aanleiding van de presentatie van het verkennende onderzoeksrapport gaan deskundigen uit politiek, vakbeweging en wetenschap in debat. De sprekers zijn ieder op een eigen wijze betrokken bij de geschiedenis en toekomst van flexibilisering.