Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Lidmaatschap en Schenkingen

Wat mogen de Vrienden verwachten?


Voor € 100,- per jaar
  • De voldoening mee te werken aan het redden van bedreigd, maar waardevol sociaal-historisch materiaal.

  • Halfjaarlijkse middagbijeenkomsten (in januari en juni), waar de hoogtepunten onder de aanwinsten en publicaties van de afgelopen periode worden getoond en toegelicht, en die worden afgesloten met een borrel.

  • Een Engelstalige nieuwsbrief, die na en naar aanleiding van iedere bijeenkomst onder de Vrienden wordt verspreid.

  • Bemiddeling van de Stichting IISG bij de fiscale aftrek van schenkingen.

Voor € 500,- per jaar
  • Uw steun van € 500,- per jaar stelt ons in staat om nog meer interessante aquisitites te doen.

Voor eenmalig € 1.500,- of meer
  • bent U voor het leven lid van de Vrienden

Meer informatie: over Belastingaftrek bij Schenken of over (lid worden van) de Vrienden van het IISG via vrienden@iisg.nl