Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Highlights

Here you will find web presentations that are intended to highlight a special collection, a particular aspect of a collection, or a new acquisition.
Revolutie en Realiteit. Het Russische Gezin in de Twintigste Eeuw
De Bolsjewieken die in 1917 in Rusland aan de macht kwamen, zagen het gezin als een bastion van de oude orde waar ze mee...
Daniel Rey Piuma, boodschapper van slecht nieuws
Begin 2017 ontving het IISG het archief van Daniel Rey Piuma. Geen bekende naam maar wel een leven, getekend door de...
Egyptische communisten in ballingschap en Henri Curiel
Op sommige archieven en collecties komen geregeld aanvullingen binnen. Voorbeeld hiervan is de collectie Egyptische...
Amateurs helpen met anticonceptie
De Nieuw-Malthusiaansche Bond promootte sinds 1881 anticonceptie, zowel op ideologisch vlak als in de praktijk. Dat laatste...
Lidija Kotsjetkova hield van Rüssli
De prominente Russische schrijver Michael Sjisjkin wijdt in zijn onlangs verschenen verhalenbundel De Kalligrafieles een...
De Russische Revolutie: Reactie in Nederland
De Russische Revolutie, dit jaar precies honderd jaar geleden, vond ook in Nederland veel weerklank. De Nederlandse pers...
De Russische revolutie in Nederlandse cartoons
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Russische Revolutie een kleine selectie uit de spotprenten in Nederlandse kranten...
De verliezers van de Russische Revolutie
100 jaar Russische revolutie: onderzoek, collecties en activiteiten bij het IISG. De Russische revolutie van 1917 en de...
Socialisten-Revolutionairen, verliezers van de Revolutie
De Partij van Socialisten-Revolutionairen (PSR) (1902-1940) streefde naar een revolutie door het ‘werkend volk’.Anders dan...
"Het zit best wel tegen"
Henny (*1960) groeide op in een arbeidersgezin in Noord-Brabant.Op 15 jarige leeftijd stopte ze met school, ging kantoren...

Pagina's