Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Aanbieding eerste BINT boek

Op 17 november heeft de minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven uit handen van A. Rinnooy Kan bij de SER in Den Haag het eerste exemplaar ontvangen van: Jacques van Gerwen en Ferry de Goey, Ondernemers in Nederland. Variaties in ondernemen.

Ondernemers in Nederland is het eerste deel in de reeks Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigste Eeuw (BINT). De reeks beschrijft de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven in zeven thema's: ondernemers; arbeidsverhoudingen; bedrijfscultuur; fusies en overnames; internationalisering; financiering; bedrijf en overheid. BINT is een groots opgezet project van een aantal samenwerkende universitaire instituten.

Het eerste deel van de BINT-reeks is een overzicht van de ondernemerspopulatie in Nederland in de twintigste eeuw. Aan de hand van biografische portretten van ondernemers en casestudies over bedrijven wordt een totaalbeeld gepresenteerd.
De boeken worden uitgegeven door Uitgeverij Boom.

Meer informatie over het BINT-project

Jacques van Gerwen en Ferry de Goey
Ondernemers in Nederland
Variaties in ondernemen

ISBN: 9789085066354
gebonden met stofomslag
450 blz. | €35.00

Geplaatst: 
21 november 2008