Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Data in Big Books

Historische volkstellingsgegevens uit Nieuw Caledonië, Togo of Bulgarije zijn de moeite waard om te bewaren. Het IISG verwierf dit najaar een aanzienlijke hoeveelheid boekbanden met volkstellingsgegevens over 139 landen in Oost-Europa, het nabije Oosten, Azië, Oceanië, Afrika en Zuid-Amerika over de periode 1880-1980. Dit bronnenmateriaal bevat niet alleen vergelijkbare data over bevolkingsgroei en -samenstelling, maar ook over arbeidsparticipatie, migratiestromen, huisvesting, huwelijksleeftijd,  beroepen, bedrijvigheid, landbouwopbrengsten en meer.

Onderzoekers kunnen hiermee voorlopig flink uit de voeten, vooral de onderzoekers die binnen het Global Labour History Programma of de Global Migration History projecten van het IISG werken. Die gaan immers over arbeid, migratie en arbeidsverhoudingen op wereldschaal en kiezen vooral het comparatieve perspectief.
Maar ook in andere aan het IISG gerelateerde projecten en activiteiten kunnen dit soort data een rol gaan spelen. De Clio-Infra website bijvoorbeeld brengt historische datasets over sociale en economische omstandigheden wereldwijd bijeen. HISCO, de historische internationale beroepenclassificatie, bevat data over beroepen. Historische Steekproef Nederland is betrokken bij het project Census data open linked - CEDA_R - From fragment to fabric - Dutch census data in a web of global cultural and historic information.

De 'Collectie Centraal Bureau voor de Statistiek' meet 120 meter en is afkomstig uit de bibliotheek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Informatie via de studiezaal van het IISG, ask@iisg.nl.
Illustratie: Volkstellingsambtenaar bezoekt Roma familie, Nederland, zonder jaar (1920?) (wikipedia)

Geplaatst: 
13 december 2014