Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

ERC subsidie voor Bas van Leeuwen

Economisch-historicus  Bas van Leeuwen  krijgt ca. 1.4 miljoen euro van de European Research Council (ERC) voor zijn onderzoeksproject The Historical dynamics of Industrialization in Northwestern Europe and China, 1800-2010. In dit project wordt onderzocht welke factoren bepaalden hoe en in welk tempo industrieën in verschillende Europese en Chinese regio’s zich ontwikkelden. De onderliggende vraag is of de Industriële Revolutie in Noordwest-Europa wel zo maatgevend is voor de manier waarop andere gebieden in de wereld zich ontwikkelden.

Het ERC project duurt 5 jaar en wordt onder leiding van Van Leeuwen uitgevoerd door een onderzoeksteam van twee promovendi, een postdoc en een research assistent. Het project is aangevraagd vanuit de Universiteit van Utrecht, maar wordt ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) te Amsterdam, waarmee het Onderzoeksinstituut Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de UU nauw samenwerkt.

Over het project

Over de negentiende-eeuwse Industriële Revolutie weten we eigenlijk nog verbazingwekkend weinig vanwege een gebrek aan systematisch verzamelde historische data en het feit dat er tot nu toe vooral is gekeken naar ontwikkelingen op nationaal niveau. 

Dit onderzoeksproject volgt een andere route door  - aan de hand van datasets  -  veel nauwkeuriger naar de ontwikkelingen in Europese en Chinese regio’s te kijken. Doel is verkrijgen van inzicht in de verspreiding en ontwikkeling van industrieën en de manier waarop samenlevingen zich economisch ontwikkelen. Daarbij wordt gekeken naar de factoren die hierop van invloed zijn, maar ook naar de gevolgen van het tempo waarin het industrialiseringsproces zich voltrekt.

Voor hedendaagse ontwikkelende economieën zijn dit actuele vragen. Daarbij raakt het onderzoek aan het zogenaamde Great Divergence debat waarin de vraag centraal staat hoe het komt dat de welvaart in Europa vanaf het eind van de achttiende eeuw zoveel sneller groeide dan in China. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek ook zullen bijdragen ons begrip van de huidige spectaculaire economische groei in China (en de stagnatie in Europa) en de gevolgen daarvan voor mondiale patronen van sociale ongelijkheid.

Geplaatst: 
2 maart 2015