Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Hoogste waardering voor onderzoek IISG in evaluatie

Het wetenschappelijk onderzoek van het Internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam is door een internationale evaluatiecommissie beoordeeld als excellent. Zowel op het gebied van academic leadershipimpact als the scale of output. Het IISG werkt naar oordeel van de commissie aan buitengewoon relevante thema’s als sociale ongelijkheid, arbeidsverhoudingen, globalisering en migratie. Het instituut, zo valt te lezen in het evaluatierapport, is een key global playerop het terrein van labour history.

De evaluatie, volgens het Standard Evaluation Protocol voor Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten (SEP), vindt iedere zes jaar plaats in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Vandaag werden de resultaten van de evaluatie via de KNAW website bekend gemaakt.

De commissie concludeerde dat de visie en strategie van het management tijdens de evaluatieperiode (2012-2017) zijn vruchten heeft afgeworpen. Veel waardering is er in het bijzonder voor de vooruitgang die de collectieafdeling boekte. Een hechte en zeer goed geleide afdeling, aldus het rapport, met een sterke internationale aanwezigheid. Men ervaarde het IISG als een happy working environmentmet een hoog moreel en gemotiveerde medewerkers. 

De leden van de commissie juichen de oprichting van het KNAW Humanities Cluster toe. De mogelijkheden die de samenwerking met het Huygens ING en het Meertens Instituut biedt voor de ontwikkeling van nieuwe digitale methoden en technieken, achtte men van groot belang. 

Uiteraard is er altijd verbetering mogelijk. Het IISG zou, zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in het gebruik van collecties, een breder publiek moeten aanspreken om zo meer maatschappelijke impact te bewerkstelligen. Het management onderschrijft deze aanbeveling van harte, het wordt een van onze belangrijkste uitdagingen voor de komende periode. 

De evaluatiecommissie bestond uit:
voorzitter Prof. Eduard Hovy (Carnegie Mellon University, Pittsburgh USA),
Prof. Gareth Austin (Cambridge University), 
Prof. Nancy Green (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Parijs), 
Prof. Charles Jeurgens (Universiteit van Amsterdam en Nationaal Archief) 
Dr. Lily Knibbeler (directeur van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).

 

Geplaatst: 
18 juli 2018