Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Labour in the Iranian Oil Industry

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een beurs van 530.000 euro toegekend aan een omvangrijk project rond de sociale geschiedenis van werkers in de Iraanse olie-industrie. De NWO-subsidie stelt een team van promovendi en post-doc onderzoekers in staat om gedurende vier jaar de geschiedenis van de olie-industrie in Iran van 1908 tot 2008 in kaart te brengen.

Het Midden Oosten, waar 's werelds belangrijkste energiebronnen liggen, heeft daarmee de sleutel tot een stabiele wereldeconomie in handen. Iran, de meest dichtbevolkte staat van het gebied, is met zijn meer dan 9 procent van de oliereserve en 15 tot 17 procent van de aardgasreserve een cruciale factor. Iran claimt over de op één na grootste voorraad (131 biljoen vaten) na Saoedi-Arabië (263.2 biljoen vaten) ter wereld te beschikken. Wat betreft geopolitieke ligging en strategische bijdrage aan de grondstoffensituatie is Iran van niet te onderschatten betekenis. Alleen daarom al is een grondige bestudering van de historische dynamiek van de Iraanse olie-industrie op zijn plaats.

In 1908 schiep de ontdekking van olie in Iran nieuwe sociale, politieke, economische en zelfs culturele verhoudingen op locaal, nationaal, regionaal en internationaal gebied. In de daaropvolgende honderd jaar nam Iran op het wereldtoneel in betekenis toe. Olie en de producenten ervan hebben een centrale rol gespeeld in het ontwikkelingsmodel, de zeden en gewoonten en de politiek-sociale betrekkingen in Iran en daarbutien.

Het project behelst een empirische en kwalitatieve studie naar de factor arbeid en arbeiders in de Iraanse olie-industrie.

Meer informatie over het project: Prof. Touraj Atabaki, tat@iisg.nl

Geplaatst: 
14 januari 2010