Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd
  • English

Migratie: de stand van zaken (door Leo Lucassen)

Vijf eeuwen migratie, Een verhaal van winnaars en verliezers. Door Leo en Jan Lucassen.
In dit nieuwe werk van Leo en Jan Lucassen staat de lange en rijke migratiegeschiedenis van Nederland centraal. 'Goed gefundeerde kennis is essentieel wanneer we de werkelijkheid beter willen begrijpen en politieke debatten op een zinvolle manier willen voeren', schrijven Leo en Jan Lucassen. ‘Vijf eeuwen migratie’ toetst meningen aan de historische feiten. Het boek groeide uit tot een standaardwerk over migratie in Nederland, en verschijnt nu in een geheel herziene en geactualiseerde editie. https://www.atlascontact.nl/boek/vijf-eeuwen-migratie

'wat zegt u als mensen u wereldvreemd vinden of noemen?" 
“Daar lig ik niet wakker van. Ik zeg niet dat ik altijd gelijk heb, hoor. Ik laat mij graag overtuigen door collega’s of andere mensen, maar dan wel op basis van feiten en cijfers en argumenten. Zo werkt wetenschap. Wij worden goed betaald en hebben de plicht om onze rol in het maatschappelijk debat ten volle op te nemen.” Leo Lucassen in een interview met De Morgen, 29 juni 2018.

Het zal u niet ontgaan zijn, onze directeur onderzoek, Leo Lucassen bestudeert migratie, publiceert erover en spreekt zich uit over dit onderwerp. Er verschenen verschillende publicaties van zijn hand en interviews. Hier een selectie.


Rob Zwetsloot interviewde Leo Lucassen over Vijf Eeuwen Migratie:
'Een boek dat neef Thierry, Oom Geert en hun volgelingen misschien eens zouden moeten lezen.. ' aldus Zwetsloot. (4 juli 2018). Klik op de afbeelding om het interview te bekijken.

De Morgen, Joël De Ceulaer
"Het idee dat moslims het gaan overnemen is gevaarlijke onzin"
Nederlandse historicus Leo Lucassen (58) fileert de radicaal rechtse consensus... De Nederlandse historicus Leo Lucassen (58) schreef een boek over 500 jaar migratie en is genadeloos voor de huidige bangmakerij. "Dit is een pólitieke crisis", zegt hij. "Als politici meer lef hadden, zouden ze uitleggen dat we helemaal niet op een ramp afstevenen."  Het artikel kunt u onder aan de pagina als pdf downloaden. (29 juni 2019)

'De broers Leo en Jan Lucassen, auteurs van het boek Vijf eeuwen migratie, zien het gekrakeel rond migratie hoofdschuddend aan. ‘Hoe minder asielzoekers, hoe meer paniek.’
Tekst Harm Ede Botje en Mischa Cohen / Fotografie Jochem van Grunsven (26 juni 2018)

Knack. De oplossingen voor de migratiecrisis 
Het Belgische Tijdschrijft Knack publiceert drie interviews met internationale experts die stuk voor stuk autoriteiten zijn op het vlak van het Europese migratiebeleid. (19 juni 2018)

WRR
Regie over migratie: Naar een strategische agenda
Essays ter gelegenheid van het Hollands Spoor-debat over migratiebeleid op 19 juni 2018

Leo Lucassen / Paul Scheffer / Ernst Hirsch Ballin

Deze essaybundel is geschreven ter voorbereiding op de Hollands Spoorbijeenkomst over migratiebeleid op 19 juni 2018. Hollands Spoor is een debatreeks van de Wetentenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  en het Strategieberaad Rijksbreed. Daarbij discussieerde een gezelschap van beleidsverantwoordelijken en bestuurders met gerenommeerde wetenschappers over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor het beleid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingekomen standpunten berust bij de auteurs van deze bundel.

Geplaatst: 
20 juni 2018