Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Ondernemer in de Gouden Eeuw

Een televisieserie, een tentoonstelling in Amsterdam Museum: Nederland gonst van de Gouden Eeuw.

In de collecties van het IISG/NEHA  is een  briljante  figuur uit de Gouden Eeuw te vinden: de ‘moderne’ ondernemer en publicist Pieter de la Court. De la Court was een persoon met eigenzinnige ideeen. Zo was hij was tegen overheidsbemoeienis en voor vrijhandel en immigratie. Lees meer over Pieter de la Court.

De la Courts originele publicaties zijn, vrijwel allemaal in eerste druk,  te vinden in de catalogus van het IISG, de meeste zijn afkomstig uit de bibliotheek van de KNAW en/of de Economisch-Historische Bibliotheek. 

Zie ook:

Geplaatst: 
13 december 2012