Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Winnaar Volkskrant-IISG Scriptieprijs 2012

De Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis is in 2012 gewonnen door Floris Keehnen met de scriptie Trinkets (f)or Treasure? The role of European material culture in intercultural contacts in Hispaniola during early colonial times.

Het heersende idee over de vroege kolonisatieperiode is dat de ‘Indianen’ al snel het onderspit delfden tegen de op goud beluste Spanjaarden. Keehnen laat in zijn scriptie zien dat dit waar is, maar dat deze  benadering de Indianen niet alleen wegzet als eenvoudige slachtoffers, maar hen daarmee ook geen recht doet.
Aan de hand van archeologische opgravingen,  theorievorming uit de archeologie, antropologie én globale geschiedenis laat de auteur zien met welke verwachtingen de twee partijen elkaar tegemoet traden. De scriptie toont hoe de verschillende waardepatronen  bepaalden hoe de groepen tegen sommige ‘spullen’ aankeken. Zo werden Columbus en de zijnen niet alleen gedreven door hebzucht en blinde geloofsijver, maar ook door hun ervaringen bij de verovering en kolonisatie van de Canarische Eilanden in de decennia daarvóór.

De oorspronkelijke bevolking op zijn beurt beschikte weliswaar over goud, maar hechtte er een andere waarde aan dan de Europeanen. De schittering van de door de Europeanen meegebrachte voorwerpen was voor de  hen een magische en bovennatuurlijke manier om de kosmos te vangen.  De oorspronkelijke bevolking stortten zich daarom actief in de uitwisseling van goederen en diensten met de overzeese vreemdelingen.

Lees meer over de scriptie in en bijdrage op Kennislink

De grote verdienste van deze scriptie is volgens de jury dat zij beide partijen serieus neemt. Het is echte wereldgeschiedenis in de moderne betekenis van het woord. Voor zo’n resultaat is een vernieuwende, interdisciplinaire aanpak noodzakelijk en de auteur heeft er  in dit opzicht alles uit gehaald wat er in zit. De scriptie is volgens de jury bovendien een goed geschreven en schitterend verzorgd geheel.

Floris Keehnen studeerde  Caribische Archeologie aan de Universiteit Leiden. Zijn scriptiebegeleider was Prof. Dr Corinne Hofman.

De jury

De jury bestond uit:

  • Prof. dr Ruth Oldenziel (voorzitter), Technische Universiteit Eindhoven
  • Michiel van der Geest,  de Volkskrant
  • Peter Giesen, de Volkskrant
  • Prof dr. Jan Lucassen,  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
  • Prof. dr Karin Hofmeester, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
  • Drs Aad Blok, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Over de prijs

De Volkskrant-IISG scriptieprijs voor geschiedenis wordt jaarlijks uitgereikt aan studenten die een excellente masterscriptie hebben geschreven over een historisch onderwerp. Aan de prijs is een bedrag van 1500 euro verbonden. Meer informatie over de prijs en eerdere winnaars. Zie ook de shortlist voor 2012.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Aukje Lettinga (ale@iisg.nl)

Geplaatst: 
7 december 2012