Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd
  • English

Themanummer TSEG over Smokkelhandel

Een speciaal nummer van de TSEG, onder gastredactieschap van Karwan Fatah-Black en Matthias van Rossum, is gewijd aan de Nederlandse smokkelhandel van 1600-1800.

De bijdrage van Joris van den Tol gaat over de effectiviteit van het Spaanse handelsembargo tegen de Republiek in het begin van de zeventiende eeuw.  Dat effect was verwaarloosbaar, omdat de mogelijkheden om te smokkelen voor de Nederlandse schepen legio waren, en er ook lustig gebruik van werd gemaakt. Valse paspoorten en scheepsvlaggen van andere naties werden ingezet. Ook werden tussenpersonen met een andere 'nationaliteit' gebruikt, of douanebeambten omgekocht. Producten die voorheen uit Spanje werden betrokken, zoals wijn, kwamen nu uit West-Indië of uit Frankrijk.

Andere bijdragen in dit themanummer:

  • Cátia Antunes, Rob Post en João Paulo Salvado : Het omzeilen van monopoliehandel. Smokkel en belastingontduiking bij de handel in brazielhout, 1500-1674
  • Anne Wegener Sleeswijk : Het raadsel van de wijnkopers. De parallelle markt voor wijn in de Republiek in de achttiende eeuw
  • Jan Lucassen en Matthias van Rossum : Smokkelloon en zilverstromen. Illegale export van edelmetaal via de VOC

Hendrick Vroom, De Amsterdamsche viermaster De Hollandsche Tuijn, 1605, Rijksmuseum Amsterdam (wikipedia)

Geplaatst: 
27 juni 2016