Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Ton voor digitalisering vakbondsarchieven

Het IISG krijgt een subsidie van bijna een ton voor de digitalisering van drie vakbondsfederatie-archieven via Metamorfoze, Nationaal Programma voor het behoud van het Papieren Erfgoed. Metamorfoze is  een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ABC Adviescommissie van Metamorfoze heeft in juni 2014 een grootscheeps conserveringsproject van het IISG goedgekeurd.

Het project 'Vakbeweging in Nederland (1871-1950)' omvat de archieven van het Algemeen Nederlands Werklieden-Verbond (ANWV), het Nederlands Arbeids-Secretariaat (NAS) en een deel van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV).
Deze archieven bieden informatie over het ontstaan van de arbeiders- en vakbeweging en over de ontwikkeling van de beweging in jaren van groeiende organisatie, oorlog en crisis. Verder is het een belangrijke bron van informatie over de werk- en leefomstandigheden van verschillende groepen arbeiders, agrarisch en stedelijk, geschoold en ongeschoold.

Door deze ruimhartige financiering worden kwetsbare archieven geconserveerd en zo voor de toekomst behouden. Na de afronding van het project zal het archief voor iedereen digitaal beschikbaar zijn. Al eerder kreeg het IISG subsidie voor de digitalisering van de vergaderstukken in het NVV-archief. Ook veel vakbondsbladen worden met behulp van Metamorfoze gedigitaliseerd.

Geplaatst: 
23 juli 2014