Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Verklaring van non-coöperatie met Trumps Executive Order on Immigration

Op vrijdag 27 januari ondertekende de Amerikaanse President Donald J. Trump zijn Executive Order on Immigration, waarmee hij het onmogelijk maakt voor mensen uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen om naar de Verenigde Staten te reizen. In zijn uitgangspunten en gevolgen discrimineert deze Executive Order inwoners van de betrokken landen.

Als leden van de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap verklaren wij hierbij om, waar dat in onze macht ligt, niet mee te werken aan de uitvoering van de Executive Order. Onze zorgen gaan uit naar alle personen aan wie nu de toegang tot de Verenigde Staten wordt ontzegd op discriminatoire gronden.

De maatregel heeft ook directe gevolgen voor ons eigen dagelijkse werk als wetenschappers aan onderzoeksinstellingen en universiteiten. Wetenschap is afhankelijk van internationale samenwerking en de mogelijkheid tot contact met vakgenoten over nationale grenzen heen. Wij zijn trots op onze sterke banden met individuen en instituten in zowel de Verenigde Staten als de zeven getroffen landen. We zullen er daarom alles aan doen om deze banden te versterken en we weigeren te accepteren dat collega’s door dit inreisverbod worden buitengesloten.

Wij verklaren daarom dat:

  1. wij binnen onze universiteiten of onderzoeksinstituten en als individuele wetenschappers onze principes van samenwerking, gelijke behandeling en solidariteit hoog zullen houden;
  2. wij onze steun uitspreken aan de duizenden wetenschappers en hun instituties in de VS en elders die protesteren tegen deze Executive Order;
  3. wij overal waar de Executive Order gevolgen kan hebben voor het werk van wetenschappers uit de zeven landen, praktische stappen zullen ondernemen om deze gevolgen teniet te doen (bijvoorbeeld in de organisatie van conferenties en internationale workshops, gezamenlijke onderzoeksprojecten en andere vormen van internationale samenwerking);
  4. wij onze connecties zullen gebruiken om de internationale wetenschappelijke gemeenschap aan te sporen tot actie om de directe gevolgen van de Executive Order tegen te gaan, en om de roep om het intrekken van de maatregel te versterken.

Wij vragen leden van de wetenschappelijke gemeenschap om deze verklaring te ondersteunen en verspreiden, op individuele basis en via de eigen instituten.

 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

 

Geplaatst: 
31 januari 2017