Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Nederlandse Diamantbewerkers

Het IISG bewaart het volledige archief van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB).
Deze vakbond, opgericht in 1894, is het rolmodel geweest voor de ontwikkeling van de vakbeweging in de twintigste eeuw: de organisatiestructuren van de hedendaagse vakbonden zijn ontleend aan die van deze eerste ‘moderne’ vakbond.
De ANDB was uiterst succesvol in het kweken van solidariteit tussen de leden (mannen, vrouwen, Joden en niet-Joden, hoog opgeleide, goed betaalde klovers en nauwelijks opgeleide, op stukloon werkende verstellersknechten).

 

Behalve dat deze vakorganisatie spectaculaire vakbondssuccessen zoals hogere lonen, de invoering van 8-urige werkdag en een betaalde vakantie behaalde, werd de kennis van en liefde voor kunst en cultuur onder de leden sterk bevorderd.
Ook was de ANDB zeer actief in het Wereldverbond van Diamantbewerkers om wereldwijd de positie van diamantbewerkers te verbeteren en eenheidstarieven te bewerkstelligen.
Doel daarvan was het ‘weglopen’ van de industrie naar lage lonen landen tegen te gaan.

 

Het IISG is bezig het archief van de ANDB te digitaliseren. Wanneer binnenkort deze klus is geklaard, wil het IISG een reeks activiteiten ontplooien om meer bekendheid geven aan het archief en de geschiedenis van de ANDB. Het hoogtepunt van de activiteiten is in 2019 wanneer het 125 jaar geleden is dat de ANDB werd opgericht.
Het vertellen van de geschiedenis van de ANDB aan een groter publiek zal bijdragen aan een beter begrip van de historische ontwikkeling van de verhoudingen tussen werknemer en werkgever, en daarmee ook aanzetten tot nadenken over de actuele positie van een groot deel van onze werkende bevolking en hoe deze verbeterd zou kunnen worden.

De Avond van de Diamant

Op 10 oktober 2016 gingen we in het Torpedotheater in gesprek met bezoekers over wat voor het grote publiek de belangrijke, interessante en boeiende thema’s uit de geschiedenis van de ANDB en de Amsterdamse diamantindustrie zijn.

Bijeenkomst van de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek

Tijdens een bijeenkomst van de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek op 14 oktober vertelde Karin Hofmeester over ‘Diamanten: de geschiedenis van een global commodity met lokale consequenties’’ en het ANDB-archief. Bij de aanwezige journalisten werd gepeild wat volgens hen een goede insteek is voor het promoten van het ANDB-archief

Publieksavond: Diversiteit Werkt

Tijdens een publieksavond in Pakhuis de Zwijger op 16 oktober 2016 vertelde Karin Hofmeester aan de hand van het historische voorbeeld van de ANDB over de Amsterdamse traditie op het gebied van diversiteit. Zo blikken we terug en vooruit op diversiteit en de arbeidsmarkt van Amsterdam. Hoe inclusief was de stad en wat voorspelt dat voor de toekomst?

Historisch Café

Op 13 september 2017 was Karin Hofmeester te gast in het Historisch Café in Amsterdam om over het ANDB-project te vertellen en van gedachten te wisselen met het publiek.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, wil het IISG meerdere projecten opzetten voor verschillende doelgroepen. Het digitale archief vormt de basis van alle projecten.

Afhankelijk van de subsidies die wij kunnen verwerven, hebben wij de volgende activiteiten op het oog:

 1.  Het toegankelijk maken van de lidmaatschapskaarten van de ANDB
 2.  Webtentoonstelling
 3.  (pop-up)Tentoonstellingen
 4.  Koffietafelboek
 5. Historische wandeling
 6. Debatreeks op meerdere locaties

Het project wordt ondersteund door een Raad van Aanbeveling die bestaat uit de volgende personen:

 • De Burgemeester van Amsterdam
 • Mw. Catelene Passchier (FNV)
 • Dhr. David Wertheim (Menasseh ben Israel Instituut)
 • Mw. Hetty Berg (Joods Historisch Museum)
 • Dhr. Edward Asscher (Royal Asscher Diamond Company)
 • Mw. Ellen Fleurbaay (Stadsarchief Amsterdam)
 • Dhr. Mihnea Mircan (zelfstandig curator)
 • Dhr. Martin Bossenbroek (historicus en auteur)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Hofmeester: en/of Susan Leclercq

Vaandel van de ANDB, BG L1/322