Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

NEHA-Bulletin 10 (1996) no.1

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1996
Volume: 
10
Issue: 
1


R.F.J. Paping
Nederland in de negentiende eeuw. Enige perspectieven voor regionaal economisch-historisch onderzoek
3-21

P. Hoppenbouwers
Naar aanleiding van ... Over econometrie en de geschiedenis van het middeleeuwse platteland. Aantekeningen bij Robert M. Townsend, The medieval village economy. A study of the Pareto mapping in general equilibrium models
22-29

K.E. Sluyterman
Naar aanleiding van … H. Lintsen, e.a. (red.), Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de negentiende eeuw. De wording van een moderne samenleving 1800-1890
29-34

BOEKBESPREKINGEN

G.J. Schutte
D. Aten, 'Als het gewelt comt ...' Politiek en economie in Holland benoorden het IJ 1500-1800
35-36

R.C. Hol
E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen, G. Reudink, Stap voor stap. Een proeve van macroselectie inzake Nederlandse bedrijfsarchieven
36-39

H.E. Delger
C.G.W.P. van der Heijden, Het heeft niet willen groeien. Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820-1930. Omvang, oorzaken en maatschappelijke context
39-41

C. Lesger
G. Hirschfelder, Die Kölner Handelsbeziehungen im Spätmittelalter
41-43

W. Fritschy
E. Horlings, The economic development of the Dutch service sector 1800-1850. Trade and transport in a premodern economy
42-47

W. Fritschy
J.P. Smits, Economische groei en structuurveranderingen in de Nederlandse dienstensector, 1850-1913. De bijdrage van handel en transport aan het proces van 'moderne economische groei'
42-47

B. de Graaff
J. Houwink ten Cate, "De Mannen van de Daad" en Duitsland, 1919-1939. Het Hollandse zakenleven en de vooroorlogse buitenlandse politiek
47-50

J.J. Dankers
J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen. De geschiedenis van Albert Heijn en Koninklijke Ahold
50-52

L. Heerma van Voss
M.H. Lessnoff, The spirit of capitalism and the Protestant ethic: an enquiry into the Weber thesis
52-53

D. van der Veen
P. Scholliers, Arm en rijk aan tafel, tweehonderd jaar eetcultuur in België
53-56

M. Bakker
K.E. Sluyterman, Driekwart eeuw CSM. Cash flow, strategie en mensen
56-58

T. Langenhuyzen
W.F. Stolper, Joseph Alois Schumpeter. The Public Life of a Private Man
58-60

C. Lesger
M. van Tielhof, De Hollandse graanhandel, 1470-1570. Koren op de Amsterdamse molen
60-62

VERSCHENEN LITERATUUR
63-68

WERK IN UITVOERING

P. van de Laar
Geschiedschrijving Rotterdam vanaf 1400
66-70

J. van den Ende
Onderzoeksproject Geschiedenis van de Informatietechnologie in de twintigste eeuw
70-71

G.M. Welling
Wat is er voor historici te vinden op het web?
71-73

G. van Hooff
Het beeldarchief van de Stichting Historie van de Techniek
73-80

VOORAANKONDIGINGEN CONGRESSEN
81-83

KRONIEK
83-84

Overzicht lopend onderzoek gestart in 1995
85

Overzicht van promoties in 1995
85-86