Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

NEHA-bulletin 14 (2000) no.1

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
2000
Volume: 
14
Issue: 
1


Edwin Horlings
Economische groei en levensstandaard in de lange negentiende eeuw. Een theoretische en historiografische verkenning
197-230

Pieter Kapp
Ad Biewenga, De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730
231-233

Hélène Winkelman
Mike Dash, Tulpengekte. Over de speculatiegolf die de tulp in 17e eeuws Nederland veroorzaakte
233-234

Bart van der Herten
Mila Davids, De weg naar zelfstandigheid. De voorgeschiedenis van de verzelfstandiging van de PTT in 1989
234-236

Hein Klemann
M.M.G. Fase, Geld in het fin de siècle
236-237

Jasper Faber
Ernst Homburg, Anthony S. Travis, a.o., The chemical industry in Europe, 1850-1914. Industrial growth, pollution, and professionalization
237-239

Jasper Faber
Anthony S. Travis, Harm G. Schröter, a.o. (eds.), Determinants in the evolution of the European chemical industry, 1900-1939. New technologies, political frameworks, markets and companies
237-239

Herman de Jong
Michael Jansen, De industriële ontwikkeling in Nederland, 1800-1850
239-241

Peter Groote
Herman de Jong, De Nederlandse industrie 1913-1965. Een vergelijkende analyse op basis van de productiestatistieken
241-243

Joost van Genabeek
Wim Klooster, Illicit riches. Dutch trade in the Carribean, 1648-1795
243-245

Adrienne van den Boogaard
Anne-Marie Kuijlaars, Het huis der getallen. De institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Commissie voor Statistiek (CCS)
245-247

Adri P. van Vliet
P.J.M. Martens (met medewerking van D.E. van Drimmelen), Schokkermannnen en bootvissers. De ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet
247-248

Manon van der Heijden
Tom Pfeil, Beatrix Jacobs, e.a. (red.), Steden en dorpen in last. Historische aspecten van locale belastingen en financiën
249-250

Jeroen Touwen
Fiona van Schendel, Djolotigo. Ontginning en exploitatie van een koffie-onderneming op Java, 1875-1898
250-251

Hein Klemann
Max-Stephan Schulze (ed.), Western Europe. Economic and social change since 1945
251-252

Femme S. Gaastra
Johan Talens, Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750)
252-254

Jan Korsten
Hans Veldman, Eric van Royen, e.a., Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw. De geschiedenis van de Cebeco-Handelsraad, 1899-1999
254-255

Eric Vanhaute
'Publicaties Volkstellingen 1795-1971' en 'Data en Publicatie Volkstelling 1899'
255-257

Jeroen Touwen
Kooplieden, kapers en kolonisten. De geschiedenis van de West-Indische Compagnie, 1585-1791
257

Register jaargangen 11 (1997), 12 (1998), 13 (1999)
258-263