Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

NEHA-bulletin 15 (2001) no.1

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
2001
Volume: 
15
Issue: 
1


Ferry de Goey en Jan Willem Veluwenkamp
Ondernemerschap en institutionele context in vergelijkend perspectief: een onderzoeksprogramma
3-17

Peer Vries
Recente en komende pogingen The rise of the west te verklaren
18-33

BESPREKINGEN

Henk Looijesteijn
John Day, Money and Finance in the Age of Merchant Capitalism
34-35

Joost Jonker
Nederlandse financiële instellingen in de twintigste eeuw, balansreeksen en naamlijst van handelsbanken
35

Boudien de Vries
Willem Frijhoff, e.a. (red.), Geschiedenis van Dordrecht (Verloren : Hilversum 1996-2000)
35-38

Milja van Tielhof
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)
38-39

Bruno Blondé
Johan A. Kamermans, Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit
40-42

Lex Heerma van Voss
Paul Th. Kok, Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930
42-44

Peter Groote
Ron van Oers, Dutch Town Planning Overseas during VOC and WIC Rule (1600-1800)
44-45

Hélène J.M. Winkelman
Kees van den Oord, De Gruyter. Geschiedenis van een kruideniersimperium
45-46

Els Kloek
Bibi Panhuysen, Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800)
46-48

Eric Vanhaute
R.F.J. Paping (red.), De extreme armoede van arbeiders in de Drentse venen in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Mythe of harde werkelijkheid
48-49

Angela van Son
Jan Peet, Rente zonder bijsmaak. Een geschiedenis van de Algemene Spaarbank voor Nederland en van haar ontwikkeling naar een ethische bedrijfsvoering, 1960-2000
49

Hans Cools
Roger De Peuter, Brussel in de achttiende eeuw. Sociaal-economische structuren en ontwikkelingen in een regionale hoofdstad
50-51

Ulrich Wengenroth
J.W. Schot, e.a. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw
51-55

Paul van Dun
B.J. van Spaendonck, In de wol geverfd. De Tilburgse wollenstoffenindustrie vanuit de optiek van een lokale ondernemersvereniging (1896-1940)
55-57

Merijn Knibbe
D. Strijker, Ruimtelijke verschuivingen in de EU-landbouw 1950-1992
57-59

Oscar Gelderblom
J.W. Veluwenkamp, Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785
59-60

Helen Doubleyou
G. Wayne Miller, Toy Wars. The epic struggle between G.I. Joe, Barbie, and the companies that make them
60-61