Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

NEHA-Bulletin 5 (1991) no.1

NEHA-bulletin: orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1991
Volume: 
5
Issue: 
1


Joost Jonker
Lachspiegel van de vooruitgang. Het historiografische beeld van de Nederlandse industrie-financiering in de negentiende eeuw
5-23

P.E. de Hen
Naar aanleiding van … G. Aalders en C. Wiebes, Zaken doen tot elke prijs. De economische collaboratie van neutrale staten met Nazi-Duitsland
24-28

RECENSIES

Hubert P.H. Nusteling
Ch. Tilly, Coercion, capital, and European states, AD 990-1990
29-31

Paul van Royen
J. Tracy (ed.), The rise of merchant empires. Long-distance trade in the early modern world 1350-1750
31-33

J.J.J.M. Beenakker
C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd
34-35

Marjolein 't Hart
E.H.M. Dormans, Het tekort. Staatsschuld in de tijd der Republiek
35-37

Ben Gales
P.Th. van de Laar en H.H. Vleesenbeek, Van Oude naar Nieuwe Hoofdpoort. De geschiedenis van het Assurantieconcern Stad Rotterdam Anno 1720 N. V. 1720-1990
37-40

A.J. Veenendaal jr.
M. Klein, Union Pacific. Birth of a railroad 1862-1893 en Union Pacific. The rebirth 1894-1969
40-43

J.J. Krabbe
J.G.S.J. van Maarsseveen, Briefwisseling van Nicolas Pierson 1839-1909. Deel I 1851-1884
43-44

Henk Schmal
M.F. Wagenaar, Amsterdam 1876-1914. Economisch herstel, ruimtelijke expansie en de veranderende ordening van het stedelijk grondgebruik
44-46

Richard T. Griffiths
J.W. Drukker, Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig
46-47

VERSCHENEN LITERATUUR
samengesteld door Herman de Jong en Co Seegers
48-54

KRONIEK

H.J.M. Winkelman
Studiedagen bedrijfsgeschiedenis
55-56

N.A. van Horn
Congres Europese bankgeschiedenis
56-58

Peter Scholliers
Belgisch-Nederlands congres landbouwgeschiedenis
59

Conferentie Maatschappijgeschiedenis
60

Congres 'European analytical economic history/historical economics
60-61

Overzicht van lopend onderzoek 1990/91
61-63

Overzicht van promoties in 1990
63-65

H.J.M. Winkelman
BARN: Bedrijfsarchievenregister van het NEHA
65-66

AANWINSTENLIJST 1990
samengesteld door Co Seegers
67-78