Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Aanvraag toestemming

Aanvraag tot inzage van beperkt toegankelijke archieven

Het IISG bemiddelt bij het verkrijgen van toestemming tot inzage van niet vrij raadpleegbare archieven bij de archiefvormer. Voor inzage moet u een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij de afdeling Publieksdiensten. Daarvoor kunt u onderstaand formulier gebruiken. Het IISG heeft geen invloed op de behandelingstijd van uw verzoek. Het kan tot twee maanden duren voordat de toestemming door het IISG ontvangen is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studiezaal: vraag@iisg.nl

Nadat toestemming verkregen is kunt u op de studiezaal van het IISG de stukken ter inzage aanvragen. U dient dan een kopie van de u verleende toestemming te overleggen.

N.B. voor de archieven van de CPN, J.M. den Uyl, C. Wiebes en PvdA Tweede Kamerfractie wordt per inventarisnummer toestemming tot inzage verleend. Het kan u veel wachttijd besparen als u ook duidelijk aangeeft waarom u bepaalde inventarisnummers wilt raadplegen.

(omschrijf uw onderzoek)
(bij opleidingsdoel ook instelling en begeleider noemen)
Voor archieven van de CPN, J.M. den Uyl, C. Wiebes en PvdA Tweede Kamerfractie
7 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.