Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Freedom Park eert Karel Roskam / Freedom Park honours Karel Roskam

Op een heuvel even ten zuiden van Pretoria ligt het Freedom Park, met als centraal element S'khumbuto - een herinneringsgebouw over de belangrijkste conflicten uit de geschiedenis van Zuid-Afrika. De bijna 700 meter lange muur van dit gebouw bevat de Wall of Names, met de namen van overleden mensen die een rol hebben gespeeld in de strijd voor bevrijding in Zuid-Afrika. Zie verder: S'khumbuto.

Eerder dit jaar had ik de naam van ex-anti-apartheidsactivist Karel Roskam (wiens archief ook bij het IISG berust) voorgedragen om te worden toegevoegd aan deze Wall of Names - in de categorie International Solidarity. Onlangs kreeg ik het bericht dat deze voordracht is goedgekeurd en Karel Roskam's naam in 2013 wordt gegraveerd op een van de 120.000 stenen in deze herinnerings-muur. Wat mij betreft, een passend eerbewijs aan iemand die zich vanaf het eind van de 50er jaren tot zijn dood in 2010 onvermoeid heeft ingezet voor de strijd tegen de apartheid en onderdrukking in Zuid-Afrika. Ik ben zeker van plan ook de namen van andere Nederlandse (en West-Europese) activisten voor te dragen aan het Freedom Park.

Karel Roskam spreekt namens Omroep voor Radio Freedom in Rotterdam, augustus 1989. Foto: Pieter Boersma

Karel Roskam speaks on behalf of Omroep voor Radio Freedom in Rotterdam, August 1989. Photo: Pieter Boersma

On a hill just south of Pretoria lies the Freedom Park, with its central element of S'khumbuto - a commemmorative building on the major conflicts that shaped South Africa. The almost 700 meters long wall of this building features the "Wall of Names", with the names of people passed away who played a role in the struggle for national liberation in South Africa. See: S'khumbuto

Earlier this year I submitted the name of Dutch former anti-apartheid activist Karel Roskam (whose archives also rest with the International Institute of Social History) to be included in the Wall of Names - in the category International Solidarity. Recently, I was informed that this submission was approved and that Karel Roskam's name will be engraved in one of the 120.000 stones of this commemmorative wall in 2013. As far as I am concerned, I fitting tribute to a men who tirelessly supported the struggle against apartheid and oppression in South Africa ever since the late 1950s until his death in 2010. I intend to submit the names of other Dutch (and West-European) anti-apartheid activists to the Freedom Park.