Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Biografie van Frits Eisenloeffel

Journalist en fotograaf Frits Eisenloeffel ( 1944 - 2001) studeerde politicologie aan de faculteit der Politieke en Sociale wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam ,waar hij afstudeerde op Internationale betrekkingen met een scriptie over "Kritische Polemologie”.

Na een studiereis naar het Egypte ten tijde van Nasser (1965) raakte hij geïnteresseerd in verzetsbewegingen in Latijns Amerika en de onafhankelijkheid in Afrika. Hij publiceerde hierover artikelen in het zaterdagsupplement van Het Algemeen Handelsblad. 

In zijn studietijd had hij contacten gelegd met een groep radicale Portugese deserteurs en dienstweigeraars in Parijs die zich bezighielden met de koloniale oorlogen in de Portugese koloniën in Afrika.  Door hierover te publiceren raakte hij als freelancer verzeild in de journalistiek. Hij was actief als TV-producent en programmamaker,  schreef en vertaalde artikelen over de bevrijdingsstrijd in de 3e Wereld en, om geld uit te sparen (hij reisde vaak alleen), maakte hij zich het fotograferen eigen. Gaandeweg werd het fotograferen een professioneel onderdeel van zijn werk.

Eisenloeffel voelde zich politiek betrokken bij zijn onderwerp: radicale groeperingen die opkwamen voor autonomie en tegen onderdrukking  en de dominantie van de Westerse wereld vochten.  Hij steunde de gewelddadige strijd, wanneer het in zijn ogen om een gerechtvaardigde zaak ging. Hij had waardering voor de radicale aanpak van de jonge republieken in Afrika. Voor hem was de combinatie van engagement en journalistiek geen taboe. Toch heeft hij zichzelf nooit aangesloten bij enige partij of actiegroep en probeerde binnen de linkse beweging zijn eigen koers te varen.

Zijn werk beslaat drie hoofdgebieden: Afrika en de ex-Portugese koloniën, Portugal na de Anjerrevolutie en,  op het laatst van zijn leven,  de onafhankelijkheidsstrijd van Eritrea.  Hij heeft talloze reizen gemaakt om daar linkse-  en andere bevrijdingsbewegingen te documenteren in woord, film of foto.

Deze pagina maakt deel uit van een online tentoonstelling van een selectie van foto's van Eisenloeffel. Klik hier voor een overzicht van Eisenloeffels Journalistieke reizen in Afrika.